Keelenõuannete kogu


Waldorfi kool, Lay’si krõpsud ja Cayenne’i pipar (2007-05-08)


Reegel: nimi, mis on põhisõna ees, tuleb eesti keeles panna omastavasse käändesse. Nimetavas käändes nimi eeslisandiks ei sobi.

Miks on vale kirjutada Waldorf kool, Alexander tehnika või Steiner pedagoogika?
Põhisõna ees olev nimi tuleb panna omastavasse käändesse. Õige on Waldorfi kool, Alexanderi tehnika, Steineri pedagoogika, nagu ka Gefiluse jogurt, Leksi kindlustus, Visa Classicu kaart, Windowsi operatsioonisüsteem, Olympicu kasiino jne.

Kas Book House kirjastus ja Lucky Strike sigaretid polegi juba omastavas käändes?
Nimele, mis lõpeb häälduses konsonandiga, aga kirjas vokaaliga, lisatakse tüvevokaal ja käändelõpp ülakoma abil: Book House’i kirjastus, Lucky Strike’i sigaretid, Airedale’i terjer, Greenpeace’i liikumine, Cayenne’i pipar, Viking Line’i A-terminal.

Kas neid nimesid, millele on juba ülakomaga lisatud genitiivi tunnus, peab samuti käänama?
Ka neid nimesid, mis lõpevad ingliskeelse genitiivitunnusega, tuleb käänata. Ülakoma jääb alles: McDonald’si toidud, Hellmann’si majonees, Levi’se teksad, Lay’si krõpsud.