Keelenõuannete kogu


Vahemärgid kirja alguses ja lõpus (2007-04-03)


Kirja alustades võib pöördumislause lõppu panna hüüumärgi. Kui see tundub kirjutajale liiga emotsionaalne, võib pöördumise vormistada nagu pealkirja: lõpumärgita. Koma pöördumise järele ei kõlba.

Ei ole õige kirja alustada:
Lugupeetud koostööpartner,
saadame ..


Sobiv viis on näiteks:
Lugupeetud koostööpartner
Saadame ..


Kirja lõpus ei ole koma viisakusväljendi tervitades, tänades vms ja nime vahel, nt

Ette tänades Aino

Vastust ootama jäädes
Jüri Mänd


Sama kehtib ka sõnade lugupidamisega, austusega jts kohta:

Lugupidamisega
Hansapank


Austusega Silvi Siniraag

Vahemärgikasutus ei olene sellest, kas viisakussõna ja nimi on ühel real või eraldi ridadel.