Keelenõuannete kogu


2007. aastal, aga aastal 2007 (2007-02-27)


Araabia numbritega kirjutatud arve, mis vastavad küsimusele mitmes?, mitmendal? vm, nimetatakse järgarvudeks ja nende järel on alati punkt, nt 1999. aastast 2001. aastani, 1960.–62. aastal (vrd põhiarvudega: aastast 1999 aastani 2001, aastatel 1960–62), 24. veebruari ürituste kava, 4. märtsil 2007. aastal, õpib 11. klassis, elab 5. või 6. korrusel.

Kõige rohkem on küsitud, kuidas vormistada üksikut aastaarvu, kui sellele järgneb sõna aasta või lühend a. Õige on 2007. aasta ~ 2007. a aprillis, aprillis 2007. aastal ~ 2007. a, vrd põhiarvuga aprillis 2007 (kus arvu järel punkti pole). Arvu järele punkti panek ei olene sellest, kas järgneb lühend või sõna, ega sellestki, mis käändes on järgnev sõna. Järgarvu punkti ja sõna (või lühendi) vahel on tühik. Lühendi a kui üldtuntud väiketähtlühendi järele pole punkti tarvis.

Kui järgarvud on esitatud loeteluna, on punkt ja koma kõrvuti, nt 1., 2., 13. ja 14. rühm; 19., 20., 22. ja 23. detsembril; 1995., 1997. ja 2000. aasta tulemused; 40., 50., 60. ja 70. sünnipäev.

Argo Mund