Keelenõuannete kogu


eerima-tegusõnad ja teisi võimalusi (2006-11-22)


* Kas prioritiseerima või prioriseerima?

Osa eerima-tegusõnu on eesti keelde tulnud ületuletatuna, eesti keele seisukohalt eelneb eeri-liitele liigseid sufikseid. Nii mõnelgi juhul tuleks kasutada lühemat tegusõna.

grupifitseerima → grupeerima
inventariseerima → inventeerima
minimaliseerima → minimeerima
prioritiseerima → prioriseerima

* Kas skaneerima või skannima?

Paljude eerima-tegusõnade asemel või kõrval saab vastava nimisõna olemasolu korral kasutada lühemaid ima-lõpulisi tegusõnu. Võrdsete variantidena esitab ÕS näiteks järgmised paarid, võrdusmärgi ees on ÕSi-sisesi eelistatud variandid:

arhiivima = arhiveerima; pikettima = piketeerima; skannima = skaneerima; sponsima = spondeerima (mitte sponseerima!); adresseerima = aadressima; amnesteerima = amnestima; hüpnotiseerima = hüpnoosima; projekteerima = projektima.

Mõnel juhul soovitab ÕS eerima-tegusõna mitte kasutada.

aborteerima → abortima
fluoreerima → fluorima
normeerima → normima
sorteerima → sortima

* Kas struktureerima või struktuuristama?

eeri-liiteliste tegusõnade asemel või kõrval saab vastava nimisõna olemasolu korral kasutada ka oma-, nt da-, sta-liitelisi tegusõnu. Võrdsete variantidena esitab ÕS näiteks järgmised paarid:

ameerikastama = amerikaniseerima; aromatiseerima = aroomistama; nummerdama = numereerima; struktureerima = struktuuristama.

eerima-tegusõna asemel on parem omaliitega tuletis: fokuseerima → fookustama.