Keelenõuannete kogu


Argikeel ja kirjakeel (2006-09-14)


Kes soovib teada ühe või teise sõna stiilivarjundit ja sobivust kirjakeelde, seda aitab ÕS. Märgendid ARGI ’argikeelne’, NALJ ’naljatlev’, HALV ’halvustav’, VULG ’vulgaarne’, EUF ’eufemistlik’ peaksid tegema ettevaatlikuks eelkõige neid, kes vajavad neutraalses stiilis kirjakeelset teksti.

Kui võimalik, eelistab ÕS eesti omasõna. Asjalik-ametlikus tekstis sobib rääkida näiteks arvutihiire nupu klõpsamisest (ühekordne) või klõpsimisest (korduv tegevus), inglise keelest mugandatud tüvega „klikkama“ kannab ÕSis märgendit ARGI.

Kui omasõna pole, on mõistlik laenata tarvilik sõna otse, teise keele vahenduseta. Näiteks soome keelest kopeeritud „stressama“ ja „fännama“ kannavad ÕSis märgendit ARGI, keelekorraldajad soovitavad neid inglise laene kirjutada stressima ja fännima.

Võrdluseks: ÕS soovitab ingliskeelse imidži asemel ladinakeelse tüvega mugandit imago, ent veel parem on eestikeelne kuvand.