Keelenõuannete kogu


Kõrvitsapühast kadrini (2021-11-08)


Tänapäeval rõõmustab (eelkõige) lapsi tervelt kolm hilissügise püha. Mardi- ja kadripäeva kohta keeleküsimusi palju ei ole. Need kirjutatakse väikese tähega nagu pühad ja tähtpäevad ikka, ringi liiguvad samuti väikese tähega mardid ja kadrid ehk mardi- ja kadrisandid. Kadri reeglipärane osastav on kadrit, ent joostakse nii kadrit kui ka katri.

Küsimusi tekitab 31. oktoobril peetav kõigi pühakute päeva eelõhtu. Kindlaks kujunenud eesti nimetust sel veel ei ole, valdav on ingliskeelne Halloween ~ halloween. Inglise keeles kirjutatakse pühanimetused suure algustähega, tsitaatsõna puhul võib järgida nii lähtekeele kui ka eesti reeglit. Kehtivad tsitaatsõna käänamise ja liitmise reeglid, näiteks sõnades halloween’i-pidu, halloween’i-kostüüm.

Omaks võetud nähtuste jaoks on harilikult varem või hiljem leitud oma sõna või mugandatud laen suu- ja silmapärasemaks. Halloween’i pole olnud kerge mugandada. Harvadest muganditest on tekstikogus sageduselt esikohal hälloviin, järgnevad halloveen, halloviin, hällõuiin, hälloveen ja helloviin. Aeg näitab, kas mõni neist võidab laiema poolehoiu. Siin-seal kohtab argist kas-tuletist hällokas. Muganditest pisut rohkem on kasutatud kõrvitsapüha nimetust (vrd muna(de)püha(d) kevadel).

Halloween’i-sanditajate kohta puudub samuti veel kindel üldtuntud nimetus, neid on kutsutud kommipommijateks, aga ka kollideks. Uksel pakutav valik on ilmselt riimi tõttu ja algselt tõlketekstide kaudu tulnud käibele kujul „komm või pomm“ (algupärand on vähem sõjakas „trick or treat“ ’vemp või midagi head’). Tegevust on mardi- ja kadrijooksmise eeskujul nimetatud näiteks halloween’i-jooksmiseks ja kommijooksmiseks.

Tiina Leemets