Keelenõuannete kogu


Kui angažeeritud sa suvel oled? (2021-06-07)


Sõnade tähendused muutuvad ja teisenevad, mõnikord tahab keelekorraldus nende kohta midagi öelda. Kui sõnastikus on antud soovitus sõnatähenduste kasutuse kohta, siis tuleb see hoida ajakohasena. Kui varem anti suuniseid, et üht või teist sõna ei sobi mingis tähenduses kasutada, siis nüüd on suund sinnapoole, et antakse rohkem sünonüüme ja lastakse keelekasutajal endal otsustada, kas sõna sobib soovitud tähenduse edasi andmiseks. Vaatame üht sõna ja selle tähendust lähemalt.

Angažeerima pärineb prantsuse sõnast engager, kus üks tema tähendusi on ’palkama’, võimalik, et hiljem on inglise sõna engage uuesti tema paljude inglise keele tähendustega eesti keelde laenatud. Nii prantsuse kui ka inglise keeles on sõnal mitmeid tähendusi. Eesti õigekeelsussõnaraamatutes on sõna angažeerima ’kohustama, teenistusse võtma, [tantsule kutsuma]’ alates „Suure õigekeelsussõnaraamatu“ I köitest (1948). ÕS-ides 1999–2013 on sõna angažeerima tähenduseks ’esinemislepingut sõlmima’; ja vanamoeliseks märgitult ’tantsule kutsuma, tantsima võtma’. Nii on ka „Eesti keele seletavas sõnaraamatus“ (1988–2007; 2009). ÕS 2018-s on lisatud tähendussoovitus „ei soovita tähenduses: tegelema, hõivatud olema“.

EKI keelenõuandmebaasist leiab sõnaga angažeerima seoses kaks kannet, ühel juhul otsiti omasõnalist vastet ja teisel juhul küsiti tähendust.
Eesti keele ühendkorpuses (2019) esineb sõna angažeerima 182 korda. Nendest 16 lauses (9%) on sõna üsna üheselt tähenduses ’artisti palkama’: Nimelt olen jaaniööks Ivan Oravana tööle angažeeritud ja esinen Läänemaal, Kastna jaanitulel.

Ülejäänud juhtudel on enamasti keeruline aru saada, mida sõnaga angažeerima täpselt mõeldakse (Kahtlemata on Annuse raamat poliitiliselt angažeeritud; Nagu ütleb ühes oma novellis Francis Scott Fitzgerald, kes on ometi nii vähe angažeeritud kirjanik kui üldse võimalik; Kõik vanaemad on angažeeritud). Enamasti võib korpuse tekstides oletada tähendusi: ’tegelema, hõivatud olema, millessegi haarama, haaratud olema või pühendama v pühenduma, kedagi millegagi siduma, esindama’ (Kultuurileht võiks senisest enam angažeerida kultuuriinimesi ühiskondlikult kaasa mõtlema ning olema poliitilised). Leidub ka (mitte kitsalt artisti) teenistusse võtmise, vaid lihtsalt kellegi palkamise tähendust: On täiesti loomulik, et meil oli vaja angažeerida tööle häid töötajaid. Tasub märkida, et tähendus poliitiliselt angažeeritud pärineb prantsuse keelest, milles on omaette mõiste angažeeritud intellektuaal.

Korpusandmete analüüsi tulemusel võib öelda, et sõna angažeerima tähendus on tänapäeval üldkeeles laienenud, aga tähenduse mõistmisel võib kontekstis probleeme esineda, tähendus on sageli ähmane ja laialivalguv. Seega tasub meeles hoida ka sisult ühemõttelisemaid omasõnalisi sünonüüme ja väljendeid nagu esindama; tegelema; (millessegi) haarama, haaratud olema või pühendama või pühenduma; (kedagi millegagi) siduma; hõivatud olema.

Selle keerulisevõitu sõnalooga soovime teguderohket suveaega! Järgmine keelenõunupp ilmub septembris.

Tiina Paet, Lydia Raadik