Keelenõuannete kogu


Heal viljal mitu nime (2021-03-31)


Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, passion fruit jne – võiks arvata, et tegu on eri asjadega, ent siiski märgivad kõik need nimetused troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina Passiflora) vilja (täpsemalt küll marja), mida on hakatud eesti keeles neil eri viisidel nimetama. Keelenõust küsitakse sageli: kuidas on õige? Ega olegi üht ja ainuõiget varianti, kuid on kohti, kus on mõttekas kasutada segaduse vältimiseks kokku lepitud ja eelistatud keelendit.

ÕS 2018 ei soovita kasutada sõna passioon tähenduses granadill. Passioon on otsetõlge inglise sõnast passion ja passioon tähendab eesti keeles juba paljusid muid asju. Eesti keele ühendkorpusest on näha, et 1300 esinemisest 19 juhul on sõna passioon all mõeldud kõne all olevat vilja. Muil juhtudel peegeldavad korpuse andmed varasemaid eesti keeles olnud tähendusi, nagu: kirikumuusika vorm, Kristuse kannatuslugu, kannatus, kirg, armastus. Siiski on poodide puuviljariiulite, kokanduslehekülgede ja menüüde põhjal jäänud mulje, et sõna passioon on ka vilja tähenduses üsna sagedasti käibel. Korpus ei esinda ilmselt kuigi hästi menüüsid ega tootenimetusi. Keelenõuandest on 15 korral küsitud passiooni kasutuse kohta vilja tähenduses. Siiski tuleb tunnistada, et sõna passioon on eesti keeles granadilli tähenduse juurde saanud.

Sageli on näha ka kuju grenadill. Tasub mainida, et grenadill on üks hoopis teine taim, nimelt must palisandripuu (kuju grenadill võis granadilli kohta kasutusse minna Heino Kiige tuntud raamatust „Maailma viljad“ (ilm 1989), kus seda vilja nimetatakse just nii), millel kannatuslillega seost pole. Selle puu nimetuse lähteks on hoopis prantsuse grenadille.

Ka maracuja ja marakuja kohta leiab kasutust nii ühendkorpusest (maracuja 26 esinemist, marakuja 18 esinemist) kui ka keelenõuande küsimuste hulgast (15 korral). Marakuja (pärit portugali keelest) on eestikeelsete taimenimede andmebaasi järgi ühe kannatuslille liigi vili.

Kui soovime kannatuslille viljast ametlikumas kontekstis rääkida ja taotleme üheselt arusaadavust, võiks kasutada nimetust granadill (pärineb hispaania sõnast granadilla). Korpus ütleb, et see on ka kõige sagedamini kasutatav variant (418 juhtu). Väärib veel mainimist, et kannatuslille enda nimetus on arvatavasti tulnud sellest, et taime õied meenutavad Kristuse okaskrooni.

Kirg ja kannatus käivad teatavasti sageli käsikäes ja granadill on tuntud ka kui kirevili. Kas ja kuidas see taim kirele kaasa aitab, võib igaüks juba ise edasi uurida.

Tiina Paet