Keelenõuannete kogu


Kas vitamiiniga C või C-vitamiiniga? (2021-02-27)


Vitamiinid kuuluvad orgaaniliste ühendite hulka. Kuna orgaaniliste ühendite süstemaatilised nimetused on keerulised, siis on nende asemel kasutusel triviaalnimetused. Nt püridiin-3-karboksüülhappe kõrval
B3-vitamiin ehk niatsiin.

Keelenõuandesse helistajad on tahtnud teada, kuidas kirjutada tähega märgitud vitamiininimetusi. Põhiprobleemiks on olnud see, kas täht on sõna vitamiin ees või järel, ning kui ees, siis kas kasutada sidekriipsu või mitte. Küsitud on ka seda, kuidas kirjutada tähe järel olevat numbrit, kas sama suurelt kui tähte või väiksemalt alaindeksina.

Nimetuste kirjutamiseks on kaks võimalust:
1) täht ees, sel juhul tuleb tähe ja sõna vahele panna sidekriips:
A-vitamiin, B6-vitamiin, C-vitamiin, D3-vitamiin, A-, C- ja E-vitamiin;
2) täht järel: vitamiin A, vitamiin B6, vitamiin C, vitamiin D3,
vitamiinid A, C ja E.

Ilmselt tehniliste võimaluste puudumise (või mugavuse) tõttu on levinud viis kirjutada number sama suurelt kui täht. Keemias kirjutatakse alaindeksina, seda tava võiks järgida: B9, B12, D3.

Kui lauses on vaja nimetust käänata, siis oleneb see nimetuse vormistusest.

Kui täht on sõna ees, käänatakse sõna: A-vitamiinist, B6-vitamiini,
C-vitamiinil, D3-vitamiiniga, sisaldab C- ja E-vitamiini.

Kui täht on sõna järel, käänatakse
1) sõna: vitamiinist A, vitamiini B6, vitamiinil C, vitamiiniga D3,
vitamiinide A, C ja E; või
2) tähte: vitamiin A-st, sisaldab vitamiin B6, vitamiin C-l, vitamiin D3-ga.

Sirje Mäearu