Keelenõuannete kogu


Mägi-Karabahhi kohanimed (2020-10-13)


Uudistes on esil praegu Mägi-Karabahh oma armeenia ja aserbaidžaani kohanimedega. Kahtlemata on kirjutaja otsustada, miskeelset nime ta oma tekstis eelistab (see võib küll konfliktiolukorras tähendada poole valikut), ent kuivõrd kõnealune ala kuulub de iure Aserbaidžaani koosseisu, siis on ametlikus, nt diplomaatilises tekstis ootuspärane kasutada aserbaidžaanikeelset kohanime. Sulgudes võib lisada armeeniakeelse nime, ent soovitatavalt üksnes juhul, kui koht jääb kuni 1991. aastani olnud endise Mägi-Karabahhi autonoomse oblasti piiresse. Uudistes on olnud tavaks kasutada kohapealseid tegelikke nimesid.

Mägi-Karabahhi ala on end kuulutanud iseseisvaks Artshahhi Vabariigiks (uus nimetus alates 2017), mida pole teised riigid tunnustanud. De facto hõlmab see ka alasid endisest autonoomsest oblastist lõunas ja läänes (kuni Armeenia ja Iraani piirini).

Aserbaidžaani nimesid kirjutatakse ladina tähestikus türgi kirjaviisile lähedases tähestikus, eriliseks teeb selle täht ə, mis hääldub nagu eesti [ä] ja mille võibki igapäevatekstides ä-ga asendada. Armeenia nimesid transkibeeritakse armeenia-eesti tähetabeli kohaselt, nimede otsetranskribeerimisel eristuvad k ja kh, p ja ph, t ja th, mis vene tähestiku kaudu ümber kirjutades jääksid eristuseta.

Olgu näiteks Mägi-Karabahhi suurima linna nimi, mis aserbaidžaani keeles on Xankəndi (ehk Xankändi) ja armeenia keeles Stephanakert (vene keele kaudu ümber kirjutades Stepanakert). Pikema kohanimede loendi leiab siit, illustratsiooniks võib vaadata ka Aserbaidžaani nimesid kohanimeandmebaasi eestikeelsel veebikaardil.

Peeter Päll

(19.10.2020 täpsustatud nimede kasutamise soovitust esimeses lõigus ja muudetud kaardilinki viimases lõigus.)