Keelenõuannete kogu


Kuidas kirjutada Valgevene nimesid? (2020-08-21)


Küsimus on praegu aktuaalne, sest Valgevenest on uudistes palju juttu.

Kas nimed valgevene või vene moodi?

Sellele ei ole lihtne vastata, sest Valgevenes on kaks riigikeelt: valgevene ja vene. Igast nimest on olemas valgevene ja vene versioon, nt Аляксандр Лукашэнка (Aljaksandr Lukašenka, valgevene) ja Александр Лукашенко (Aleksandr Lukašenko, vene). Kuigi igapäevaelus kasutatakse enamasti vene keelt, on valgevene keelel oma roll Valgevene riigi identiteedi tugevdamisel olemas ja põhimõtteliselt on kokku lepitud, et esmane nimi dokumentides ja siltidel on valgevenekeelne. Ka Eestis võiks eelistada valgevenekeelseid nimesid, kuid võimaluse korral võiks esmamainimisel lisada venekeelse vaste, sest see on levinum.

Valgevene nimede kirjutusviisid

Valgevene keeles kasutatakse kürillilist tähestikku, ent ajalooliselt on kasutusel olnud ka ladina tähestik (łacinka) ning selle üks teisendeid on praegu Valgevene 2007. aasta ametlik latinisatsioon (valgevene-ladina tähetabel) Valgevene kohanimede kirjutamiseks. Seekõrval on olemas lihtsustatud inglispärane transkriptsioon isikunimede kirjutamiseks dokumentides. Eesti keeles on seni kasutatud 1975. aastal kinnitatud valgevene–eesti tähetabelit (vt sealtsamast ka ametliku latinisatsiooni kokkuvõtet) ja vähemalt esialgu on põhjust eesti transkriptsiooni soovitada, kuni ametlik latinisatsioon juurdub (või ei juurdu).

Kasutades eespool toodud nimenäidet, oleks nime Аляксандр Лукашэнка eesti transkriptsioon Aljaksandr Lukašenka, ametlik latinisatsioon Aliaksandr Lukašenka (isikudokumentides Aliaksandr Lukashenka) ja ajalooline ladinatäheline kirjaviis Alaksandr Łukašenka (viimase suurim erinevus ametlikust latinisatsioonist ongi l-i märkimine n-ö poolapäraselt: l on palataliseeritud, ł palataliseerimata häälik).

Veel mõned isikunimede näited kahe keele versioonis (valgevene ja vene, poolpaksult on antud valgevene nimede eesti transkriptsioon): Svjatlana Tsihhanovskaja (Святлана Ціханоўская) – Svetlana Tihhanovskaja (Светлана Тихановская), Valerõi Tsapkala (Валерый Цапкала) – Valeri Tsepkalo (Валерий Цепкало), Veranika Tsapkala (Вераніка Цапкала) – Veronika Tsepkalo (Вероника Цепкало), Viktar Babarõka (Віктар Бабарыка) – Viktor Babariko (Виктор Бабарико), Marõja Kalesnikava (Марыя Калеснікава) – Marija Kolesnikova (Мария Колесникова), Pavel Latuška (Павел Латушка) – Pavel Latuško (Павел Латушко), Sjargei Dõlevski (Сяргей Дылеўскі) – Sergei Dõlevski (Сергей Дылевский), Volga Kavalkova (Вольга Кавалькова) – Olga Kovalkova (Ольга Ковалькова).

Vt ka õigekeelsuskäsiraamatu vastavat peatükki.

Peeter Päll