Keelenõuannete kogu


Afrikaani keelt kõnelevad afrikaanid (2020-05-28)


Keelenõuandest on aeg-ajalt küsitud Lõuna-Aafrika Vabariigis elavate peamiselt Madalmaadest pärit buuride järeltulijate kohta, keda eesti sõnaraamatud on seni nimetanud afrikandriteks (ainsuse nimetav afrikander). Sõnakuju afrikandrid oleme laenanud ilmselt saksa keele kaudu, kus see oli veel 20. sajandi esimesel poolel kasutusel ning tänapäeva Duden annab selle rööpvõimalusena, kuigi kasutusest on ta pigem taandunud. d-ga vorm esineb ka selle sõna varaseimates kirjapanekutes afrikaani keeles. Tänapäeval näib see d olevat rahvanimetusest kadunud kõigis keeltes peale eesti keele, seda tajutakse ilmselt vanamoelisena.

Küsimust arutas Emakeele Seltsi keeletoimkond, kes samuti leidis, et nimetus afrikandrid vajaks ajakohastamist. See jääb rööpvõimalusena edasi, aga põhinimetuseks võiks edaspidi olla afrikaanid (mitte afrikaanerid), mis läheb tuletuslikult paremini kokku keelenimetusega afrikaani keel, vrd ka mohikaanid ja mohikaani keel. Seega jääb rahvanimetuse muganduses er-sufiks ära, nii nagu me jätame ära s-lõpu keelenimetusest (Afrikaans).

Peeter Päll