Keelenõuannete kogu


Ventilaator (2020-03-31)


Eelmise kuu nõuanne käsitles dekaadi kui rahvusvahelise sõna tähendust, enne seda oli juttu koroonaviiruse kirjapildist. Praegu kuuleme paraku järjest rohkem patsientidest, kel on koroona tõttu hingamisraskused. See on pööranud tähelepanu veel ühe võõrsõna, nimelt ventilaatori tähendusele. 25. märtsi ajalehe järgi oli meie haiglate intensiivraviosakondades 239 töökorras ventilaatorit.

Niinimetatud rahvusvahelised sõnad – tegelikult kuulub iga sõna mingisse keelde, kus tal on oma kirjakuju ja tähendus(ed) – lähtuvad enamasti ladina või kreeka keelest. Eesti keelde on nad ajaloo tõttu jõudnud eelkõige saksa ja vene keele vahendusel. Igas keeles ja kultuuris võib laensõna tähendus omakorda nihkuda ja konkretiseeruda ning tõlkijad teavad, et selliste sõnadega tuleb eriti ette vaadata.

Ladina ventus on 'tuul' ning ventilare 'õhutama, tuulutama, puhuma, vehkima'. Õhu liigutamisega on seotud võõrsõnad ventileerima, ventilatsioon, ventilaator ja ventiil. Ventilaator on kõige laiemas tähenduses ventileeriv ehk õhku liigutav, vahetav seade. Meditsiinis räägitakse kopsude kunstlikust ventilatsioonist, tuletuslikult saaks ventilatsiooniseade olla ventilaator. Ent kui teha kiire katse Google'i pildiotsinguga, siis näiteks eesti ventilaator, vene вентилятор, saksa ventilator, prantsuse ventilateur ja hispaania ventilador annavad ühesuguse pildi, hoopis teise põhitähenduse ja seosega on inglise ventilator ja soome ventilaattori. Eesti ventilaator on inglise keeles harilikult (ventilation) fan ja soome keeles tuuletin.

Wikipedia järgi on inglise argikeeles hingamisaparaadi kohta öeldud ka respirator, ent tänapäeva oskuskeeles käib viimane üksnes hingamisteede kaitsme kohta – just nagu respiraator eesti keeles. Sellegi sõna juured on ladina keeles, kus respirare tähendab '(välja) hingama'.

Soome algupärandile toetuvas „Meditsiinisõnastikus“ (ilmunud 2004) on hingamisaparaat, ventilaator ja respiraator esitatud sünonüümidena. Tartu Ülikooli Kliinikumi infolehel on samamoodi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla infolehel mainitakse ainult hingamisaparaati. Selguse huvides võikski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna.

Kriisiolukorras on tähtsaim päästa abivajaja, olgu seadme nimetus milline tahes. Sõnade tähenduse huvitaval teemal mõtiskleda võib aga ikka.

Tiina Leemets