Keelenõuannete kogu


Kui pikk on dekaad? (2020-03-02)


„10 aastat erinevaid lugusid, erinevaid emotsioone ja erinevaid koostöid on kõik seal peal. Albumi nimeks sai „Dekaad“,“ kirjutab ansambli Põhja-Tallinn laulja Jaanus Saks oma Twitteri postituses.

Ehkki keelenõuandest on dekaadi tähendust uuritud varemgi peaaegu kümnel korral, on vaidlused selle sõna tähenduse üle eesti keeles just viimasel ajal keelekasutajad kahte leeri ajanud – ühed peavad sõna tähenduseks kümme päeva ja teised kümme aastat. Kellel on õigus?

Dekaad on eesti sõnaraamatutes juba 1933. aasta ÕSist alates. Tähenduseks on selles märgitud 'kümnekuune, -nädalane või päevane ajapikkus, kümmekond'.

Esimeses Nõukogude ajal ilmunud ÕSis, 1948. aasta „Suures õigekeelsussõnaraamatus“ on tähenduseks 'kümmekond, kümmepäevak' ja 1960. aasta ÕSis samuti kitsam tähendus 'kümme päeva, kümmepäevak'.

Nagu näeme, oli selle sõna tähendus algul, sõna ilmumisel eesti sõnastikesse ebamäärasem. Kas soov kitsendada sõna tähendust oli tingitud vene keele mõjust või pragmaatilistest kaalutlustest üheselt mõistetavuse saavutamiseks, ei ole teada. Igatahes on see kitsam tähendus püsinud ÕSides, ka viimases, 2018. aasta ÕSis on tähenduseks 'kümme päeva, kümmepäevak'. Keelekorralduslik soovitus koguni hoiatab laiemas tähenduses kasutamise eest: ei soovita tähenduses: kümme aastat, kümnend.

Aga vaadakem teisi keeli, nt saksa Dekade: kümmekond, kümne päeva, nädala, kuu või aasta pikkune aeg; vene декада: kümmepäevak, dekaad; prantsuse décade: kümme päeva, kümme aastat; inglise decade: kümme aastat.

ÕSi soovitatust lahknev kasutus eesti keelest ongi ilmselt inglise keele mõju.

Seega, kui võõrsõna on nii mitmetähenduslik ja seda nõnda erinevalt mõistetakse, on selgem ja otstarbekam kasutada eesti oma sõnu ja sõnaühendeid aastakümme, kümme aastat, kümmepäevak, kümme päeva, kümnend.

Lisalugemist leiab siit.

Tiina Paet