Keelenõuannete kogu


Raporteerima (2019-10-25)


Võõrsõna „raporteerima“ tähendab ’millestki ametlikult teada andma, (ametlikku) ülevaadet, kokkuvõtet tegema’, sõjalises kontekstis ’raportit tegema, ette kandma’. Seda sõna tuleks eesti keeles kasutada koos seestütleva käändega: raporteerima millest?, nt politsei raporteeris rahutustest või piirivalvurid raporteerisid presidendile valmisolekust. Ometi näeb aina sagedamini keelekasutust, kus „raporteeritakse leetrijuhtumeid“ või „raporteeris majandusaasta tulemused“. Millest selline kasutus? Võib-olla on asi selles, et inglise report tõlgitakse liiga sageli võõrsõnaga „raporteerima“, kaalumata teisi võimalusi, ja sellega tuleb kaasa ka inglispärane rektsioon report something (to somebody).

Inglise tegusõna report tähendusteks annab inglise-eesti sõnaraamat ’teadustama, teatama; ette kandma, esildama, esitama, raporteerima; avaldama, jutustama; üles andma, peale kaebama, kaebust esitama; aruannet tegema, esitama’. Võõrsõnu „raport“ ja „raporteerima“ võikski eesti keeles kasutada eeskätt sellises kontekstis, kus on juttu ametlikust ettekandest, ja muudel juhtudel valida sõnu eelnevast loetelust.

Mõned asendussoovitused:
• Kõiki töötajaid julgustatakse pöörama tähelepanu töökeskkonnale ja raporteerima tähelepanekuid tööl → .. teatama tähelepanekutest tööl ~ .. ette kandma tööl tehtud tähelepanekutest.
• Tööandja ei pea Tööinspektsioonile raporteerima enam kõiki kergeid tööõnnetusi → Tööandja ei pea Tööinspektsiooni enam informeerima ~ Tööinspektsioonile enam teatama kõikidest kergetest tööõnnetustest.
• 19. juuli seisuga oli lõppenud kvartali saavutused jõudnud raporteerida 16% firmadest → .. saavutused jõudnud esitada ~ saavutustest jõudnud teatada 16% firmadest.
• Fujitsu raporteeris majandusaasta tulemused → .. avaldas majandusaasta tulemused.
• Viipemaksetega seotud probleemid palume raporteerida siin. → Viipemaksetega seotud probleemidest palume teatada siin. ~ Viipemaksetega seotud probleemid palume üles anda siin.

Nimisõna report eesti vasteteks annab sõnaraamat ’teadustus, teade; ettekanne, esildis, aruanne, raport; referaat; teatis; avaldus, jutustus; kuuldus, kumu; (hea, halb) kuulsus’ – samuti üsna lai valik. Sagedamini sobivad kantseliitliku maiguga „raporti“ asemele eesti keeles aruanne, ettekanne või ülevaade, ent ka projekt, uuring või analüüs. Tähelepanelikuks võiksid muuta sellised laused nagu „raportis analüüsitakse“ (siis on see suure tõenäosusega hoopis analüüs), „raportis uuritakse“ (see on ilmselt uuring), „raportis antakse ülevaade“ (siis see ongi ülevaade või aruanne). Iga lugeja saab siit ise edasi mõelda.

Tuuli Rehemaa