Keelenõuannete kogu


„Keskerakonna toetus on võrdsustunud EKREga“ (2019-08-15)


Kaunil suveajal käis uudistest läbi teade, et keskerakonna toetus on võrdsustunud EKREga. Lause mõte näib ju iseenesest selge – keskerakonna toetus ja EKRE toetus on mingil moel võrdsustunud –, kuid vorm tekitab küsimusi: toetus võrdsustub erakonnaga.

Lause kokkupanija on rakendanud väljajättu: peab küll silmas EKRE toetust, kuid toetuse sõna ei kasuta. Seesuguse väljajätu põhjus on tõenäoliselt soov vältida kordust, kuigi ka kordustega lause keskerakonna toetus on võrdsustunud EKRE toetusega polekski nii paha. On siiski muidki võimalusi, kuidas kordust vältida, üks neist on asesõnade kasutamine. Siinsesse lausesse ja teistessegi seda tüüpi lausetesse sobib asesõna oma: keskerakonna toetus on võrdsustunud EKRE omaga. Ütleb ka 2017 ilmunud „Eesti keele süntaks“, et oma aitab vältida nimisõnafraasi põhja kordamist: Ungari hinnatase vastab enam-vähem Eesti omale.

Kinnistame veel ühe näitega, selle allikaks on leht Korvpall24. Karl Künter Kaljuveerult on tänavuse aasta algul küsitud, on tal ka korvpallis mõni iidol. Kaljuveer vastab: „Terve elu on selleks meheks Dwyane Wade olnud. Tema mängustiil on minu omaga sarnane.“ Näete, tema mängustiil on minu omaga sarnane. Kuid miks küll on sama loo pealkirjast lugeda „Rahvaliiga detsembri MVP: minu mängustiil on sarnane Dwyane Wade’iga“? No ei ole ju Dwyane Wade’iga, on ikka Dwyane Wade’i omaga. Ning kas võistkonna või võistluse parim mängija võõrapärase lühendi MVP asemel (inglise most valuable player) oleks liiga palju palutud?

Maire Raadik