Keelenõuannete kogu


Võõrnimede käänamine (2019-05-27)


Keelenõust küsitakse vahel, kuidas käänata selliseid nimesid, mille lõpus on pikk häälik, näiteks ff, tt, kk või pp.

Sellist eesti nime käänatakse kindlasti astmevahelduslikult ja omastavas käändes üks tähtedest kaob, nt Ott : Oti : Otti, Mikk : Miku : Mikku või Sepp : Sepa : Seppa.

Võõrisikunimesid käänatakse aga teisiti – nime algkuju kirjapilt jääb kõigis käändevormides alles, nt Beckett : Becketti : Beckettit, Krapp : Krappi : Krappi (nt Samuel Becketti „Krappi viimane lint“), Gott : Gotti : Gotti, Pitt : Pitti : Pitti (nt ajaleht kirjutas laulja Karel Gottist ja näitleja Brad Pittist), Philipp : Philippi : Philippi (nt hertsogkond anti Johann Philippile), Propp : Proppi : Proppi (nt Vladimir Proppi uurimused), Hasselhoff : Hasselhoffi : Hasselhoffi (nt intervjueeriti David Hasselhoffi).

Mõnedes võõrkohanimedes võib aga esineda ka n-ö eestipärast käänamist, kus nime kirjapilt käänamisel muutub, nt Nordkapp : Nordkapi : Nordkappi. Kui aga kohanime kirjapilt ja hääldus erinevad, siis kirjapilt ei muutu, nt (Mauritaania pealinn) Nouakchott : Nouakchotti : Nouakchotti.

Tuuli Rehemaa