Keelenõuannete kogu


Tule loe keelenõunuppu! (2019-04-18)


Lähen ostan ühe kohvi.
Mine tee uks lahti.
Tule vaata sõnaraamatust järele.
Jooksen toon lillekimbu poest ära.
Loodan, et sa tuled otsid mind üles.
Eks sa mine püüa tuult väljal!

Kui lugejal tekkis küsimus, kas neis lausetes peaks paksult trükitud tegusõnade ehk verbide vahele panema koma, siis vastus on ei. Tegu on rindverbidega, mida on nimetatud ka sariverbideks. Rindverbe moodustavad kõige sagedamini liikumisverbide, nagu minema, tulema, käima, jooksma, ent ka teiste tegusõnade, nagu võtma, otsima, kokkukuuluvad rindühendid teiste tegusõnadega. Tavaliselt koosnevad eesti keele rindverbid kahest verbist, ent on ka kolmeverbilisi ühendeid, nt Mine jookse vii see raamat sõbrale tagasi. Lähen käin toon sulle šokolaadi.

Rindverbides näitab esimene verb sageli n-ö tegevusse suundumist, nt lähen ostan ühe kohvi = lähen kohvi ostma. Mõlemad verbid on tavaliselt ka samas vormis ja isikus. Kui esimene verb väljendab aga iseseisvat tegevust, mis pole suunatud teisele verbile, ning verbid pole samas vormis ja isikus, siis pannakse kahe verbi vahele koma, vrd nt Tule, aitame tal süüa teha ja Tule aita tal süüa teha.

Põhjalikumalt soovitan rindverbide kohta lugeda „Eesti keele süntaksist“ (Tartu Ülikooli Kirjastus 2017, lk 99 jj).

Tuuli Rehemaa