Keelenõuannete kogu


Blokk ja plokk


Kas blokk või plokk? See küsimus vaevab keelenõu kliente päris tihti. Kogusin keelenõuandest sagedamini küsitud plokid ja blokid kokku ning koostasin väikese abistava sõnakogu.

plokk
1) risttahukakujuline (materjalitükk või toode): ehitusplokk, betoonvundamendiplokk; plokkdiagramm, plokkstiilis tekst;
2) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum hooneid või ruume: hooneplokk, köögiplokk, saunaplokk, meditsiiniplokk, operatsiooniplokk, toitlustusplokk, olmeplokk;
3) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum ühesuguseid, ühelaadilisi, ühte valdkonda kuuluvaid asju: teemaplokk, loenguplokk, konverentsiplokk, küsimuste plokk, reklaamiplokk, infoplokk, tekstiplokk; tantsuplokk (nt kontserdil), lastekooride plokk, ühendkooriplokk, avaplokk, lõpuplokk; sigaretiplokk, suitsuplokk, margiplokk;
4) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum seadiseid või detaile masina, aparaadi, seadme osana: mootoriplokk, toiteplokk, näidikuplokk, arvuti mäluplokk;
5) märkmik või paberivihik: kirjaplokk, joonistusplokk.

blokk
1) riikide, parteide, organisatsioonide liit: idablokk, lääneblokk, sõjaline blokk, NATO blokk;
2) blokeering: pidurid lähevad blokki; lõi palli blokist läbi; pani Facebookis bloki peale; vaimne blokk on ees, ei suuda kirjutada.

Vt ka samateemalist „Keelesäutsu“ aastast 2016.

Tuuli Rehemaa