Keelenõuannete kogu


Blokk ja plokk (2019-03-12)


Kas blokk või plokk? See küsimus vaevab keelenõu kliente päris tihti. Kogusin keelenõuandest sagedamini küsitud plokid ja blokid kokku ning koostasin väikese abistava sõnakogu.

plokk
1) risttahukakujuline (materjalitükk või toode): ehitusplokk, betoonvundamendiplokk; plokkdiagramm, plokkstiilis tekst;
2) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum hooneid või ruume: hooneplokk, köögiplokk, saunaplokk, meditsiiniplokk, operatsiooniplokk, toitlustusplokk, olmeplokk;
3) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum ühesuguseid, ühelaadilisi, ühte valdkonda kuuluvaid asju: teemaplokk, loenguplokk, konverentsiplokk, küsimuste plokk, reklaamiplokk, infoplokk, tekstiplokk; tantsuplokk (nt kontserdil), lastekooride plokk, ühendkooriplokk, avaplokk, lõpuplokk; sigaretiplokk, suitsuplokk, margiplokk;
4) otstarbelt, ehituselt, sisult terviklik kogum seadiseid või detaile masina, aparaadi, seadme osana: mootoriplokk, toiteplokk, näidikuplokk, arvuti mäluplokk;
5) märkmik või paberivihik: kirjaplokk, joonistusplokk.

blokk
1) riikide, parteide, organisatsioonide liit: idablokk, lääneblokk, sõjaline blokk, NATO blokk;
2) blokeering: pidurid lähevad blokki; lõi palli blokist läbi; pani Facebookis bloki peale; vaimne blokk on ees, ei suuda kirjutada.

Vt ka samateemalist „Keelesäutsu" aastast 2016.

Tuuli Rehemaa