Keelenõuannete kogu


Kaubamärginime algustähest (2019-02-11)


• Kas iPhone kirjutatakse lause alguses suure või väikese tähega?
• Kas ma pean kirjutama YouTube ja PowerPoint ka keskel suure tähega?


Registreeritud kaubamärginimi võib olla kujundatud näiteks nii, et seal pole ühtegi suurtähte (nagu adidas, syngo) või on kõik tähed suured (GUESS) või on keset nime teinegi suurtäht (PowerPoint, YouTube, PlayStation, WhatsApp) või algab nimi ise väiketähega (iPhone, iPad, easyJet).

Kõik sellised kirjaviisid on kujundusvõtted, mille järgimist ei saa pidada eesti tekstis kohustuslikuks. Kirjutaja ise võib otsustada, kas ta soovib kaubamärginime kirjutades järgida kujundust või nimereeglit, kus nimi algab suure tähega ja nime sees suurtähti ei ole. Nimereegli järgi sobib kirjutada suure algustähega Adidas, Syngo, Guess, Powerpoint, Youtube, Iphone, Ipad, Easyjet, Playstation, Whatsapp jne.

• Kuidas oleks tootemargi adidas õige kirjapilt lause algul ja lause keskel? Kas lause algul Adidas ja keskel adidas?

Kui soovitakse järgida kaubamärgi kujundust (nt reklaamtekstides) ja valitakse väiketäheline variant, nagu adidas või iPhone, tuleb see väiketähega kirjutada ka lause alguses. Korrektne on kogu tekstis kasutada ainult üht varianti, kas suur- või väiketähelist, aga mitte mõlemat läbisegi.

Tuuli Rehemaa