Keelenõuannete kogu


Kettagolf ehk Kui võõrkeelne sõna tundub omasem (2019-01-28)


On valdkondi, kus ei saa läbi mõne võõrkeeleta. Näiteks balletis kasutatakse prantsuskeelseid termineid, muusikud peavad teadma üht-teist itaalia keelest, aga golfi mängitakse suurel määral inglise keeles. Vastava valdkonna võõrkeelseid termineid osata on prestiižne ja näitab asjatundlikkust ning nendele terminitele ei otsita ega tehta omakeelseid vasteid.

Vahel juhtub aga nii, et mõni termin juurdub võõrkeelsena, ehkki sellele on omakeelne vaste täiesti olemas. Üks selliseid on näiteks ingliskeelne disc golf, mille eestikeelne nimetus on kettagolf. Seda spordiala on Eestis harrastatud juba 10 aastat ja kettagolfiga tegeleb aktiivselt vähemalt 20 000 inimest. See oleks väga hea põhjus juurutada eestikeelset nimetust. Kettagolfiga tegelejad aga näivad eelistavat ingliskeelset nimetust. Võib oletada kaht põhjust: harjumuse jõud ja maailmas mõjuka võõrkeele prestiiž. On mõistetav, et kettagolfi mängijad on esmalt kohanud ingliskeelset nimetust, nad on seda hiljem veel palju näinud ning sellise kirjapildiga harjunud. Harjumuse muutmine nõuab probleemi teadvustamist, tahtmist ja natuke pingutust, ent võimatu see kindlasti ei ole.

Keerukam lugu on aga see, et kettagolfiga tegelejate ühenduse nimes on võõrkeelne sõna kahjuks vormistatud nagu võõrsõna – Eesti Discgolfi Liit. Tuletame meelde, et disc golf ei ole võõrsõna, vaid ingliskeelne sõnaühend, mille peab eesti keeles vormistama kursiivis. Kui liit soovib kasutada oma nimetuses tsitaatsõna, siis keeleliselt korrektne on kirjutada see kursiivis ja käänata ülakomaga. Ühenduse paraku pooleldi võõrkeelne ametlik nimetus oleks seega Eesti Disc Golf'i Liit. Lihtsam ja eesrindlikum oleks aga kirjutada kogu nimetus eesti keeles: Eesti Kettagolfiliit.

Tuuli Rehemaa, Tiina Leemets