Keelenõuannete kogu


Osakond ja juhataja (2018-12-05)


Osakonna- ja ametinimetused kirjutatakse tavapäraselt kokku, nt psühhiaatriaosakond, kirurgiaosakond, personaliosakond, suhtekorraldusosakond, kommunikatsiooniosakond; osakonnajuhataja, laborijuhataja, kantseleijuhataja, klassijuhataja jne.

Mõnedel juhtudel tuleb aga sõnad lahku kirjutada. Kolm peamist põhjust on järgmised.

1. Täiendsõna on mitmuses, nt sisehaiguste osakond, tõukefondide osakond. Sellel reeglil on ka erandeid, nt töödejuhataja (sama mis tööjuhataja).

2. Sõna oleks kokkukirjutatuna liiga pikk ja raskesti loetav, nt lülisambakirurgia osakond, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakond, sisekontrolliosakonna juhataja.

3. Põhisõna ees olev täiend on mitmesõnaline, nt erakorralise meditsiini osakond (< erakorraline meditsiin), rahvusvaheliste suhete osakond (< rahvusvahelised suhted), personaalpanganduse osakonna juhataja (< personaalpanganduse osakond).

Tuuli Rehemaa