Keelenõuannete kogu


Muret tekitav asjaolu (2018-11-06)


• Kas muret tekitav asjaolu või murettekitav asjaolu?

Käändsõna ja kesksõna ühendid kirjutatakse enamasti lahku, nt isikut tõendav dokument, elektrit juhtiv tahm, energiat nõudev töö, samamoodi muret tekitav asjaolu, nördimust tekitav tegu, kadedaks tegevad oskused, ärevaks muutvad mõtted. Sagedasemaid või kujundlikumaid püsiühendeid võib siiski ka liitomadussõna kombel kokku kirjutada, nt huvi pakkuv ettevõtmine = huvipakkuv ettevõtmine, meeli köitev etendus = meeliköitev etendus.

Kui v-kesksõna on lauses öeldistäiteks, siis on sageli parem selle asemel kasutada hoopis sama sõna pöördelist vormi, näiteks
küünal on tahma ajav → küünal ajab tahma
kreem on nahka taastav → kreem taastab nahka
maiustused on sõltuvust tekitavad → maiustused tekitavad sõltuvust
tegu on nördimust tekitav → tegu tekitab nördimust / tegu paneb nördima
esinemine on ärevust tekitav → esinemine tekitab ärevust / esinemine teeb ärevaks


• Kas sobib kirjutada „kõige muret tekitavam asjaolu“?

Sellises ühendis ei panda kesksõna võrdlusvormi. Parem on kirjutada kõige rohkem muret tekitav asjaolu, samamoodi kõige tõsisemalt võetav (mitte „kõige tõsiselt võetavam“), kõige rohkem vaidlust tekitavad (mitte „kõige vaidlusttekitavamad“), rohkem tähelepanu äratav või suuremat tähelepanu äratav (mitte „tähelepanu äratavam“).

Tegusõnavormide kokku- ja lahkukirjutamise kohta soovitan lähemalt uurida Maire Raadiku artiklist „Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutus“ (kogumikust „Keelenõuanne soovitab 5“), kust on laenatud ka suur osa selle keelenõunupu näiteid.

Tuuli Rehemaa