Keelenõuannete kogu


Valguses (2018-06-04)


Seda, et teadmine on valgus, mitteteadmine aga pimedus, teadis juba Agu Sihvka. Valgus kui tõe ja teadmise sünonüüm on eesti keeles üsna kodune kujund. Räägitakse asjade nägemisest õiges valguses või kui on selgunud midagi uut, siis uues valguses. Kedagi või midagi saab näidata paremas valguses, mõnd teist aga halvemas valguses või teistsuguses valguses.

Juba mõnda aega kipuvad meid aga valgustama hoopis muud asjad, nagu seadused, reformid, arengud, lähenevad valimised ja mis kõik veel. Enamasti mõeldakse sel puhul tähendust ’arvesse võtma, millegagi arvestama’ ja toortõlge „valguses“ (inglise in light of something) võib selles tähenduses mõjuda teinekord üsna koomiliselt.

Mõelgem järgmisi „valgustavaid“ näiteid lugedes, kui palju siin on õigupoolest pistmist valguse või teadmistega: reformi valguses vaadatakse üle kehtivad seadused; kohalike valimiste valguses tekib võimalus midagi ära teha; muudame hankelepingut uue seaduseelnõu valguses; teemasid käsitletakse viimase aja ühiskondlike arengute valguses.

Mina sõnastaksin need laused näiteks nii: reformi käigus ~ reformi kontekstis ~ reformi silmas pidades vaadatakse üle kehtivad seadused; kohalike valimiste käigus ~ kohalike valimiste ajal tekib võimalus midagi ära teha; muudame hankelepingut uue seaduseelnõu põhjal ~ uut seaduseelnõu arvesse võttes; teemasid käsitletakse viimase aja ühiskondlikke arengusuundi arvestades ~ ühiskondlike muutuste kontekstis.

Üks lõbus näide on ka „firma värbab personali uute rongide valguses“ – kindlasti on uutel rongidel head laternad, aga miks ei võiks personali värvata siiski pigem päevavalguses?

Tuuli Rehemaa