Keelenõuannete kogu


Võõrlühendite hääldamisest (2018-04-16)


Võõrkeelseid suurtähtlühendeid loetakse eesti keele normi kohaselt.

Kui suurtähtlühendit loetakse tähekaupa veerides, siis hääldatakse võõrlühendi tähti eesti keeles, nt ABS [aa-bee-ess], ATV [aa-tee-vee], BNS [bee-enn-ess], CD [tsee-dee], CNN [tsee-enn-enn], CV [tsee-vee], DVD [dee-vee-dee], EBS [ee-bee-ess], GPS [gee-pee-ess], HIV [haa-ii-vee], ID [ii-dee], LAV [ell-aa-vee], LCD [ell-tsee-dee], MOOC [emm-oo-oo-kaa], NHL [enn-haa-ell], NBA [enn-bee-aa], OECD [oo-ee-tsee-dee], PDF [pee-dee-eff], QSL [kuu-ess-ell], QR [kuu-err], USA [uu-ess-aa], WC [vee-tsee], WHO [vee-haa-oo], WTO [vee-tee-oo].

Kui häälduse poolest sobib, võib suurtähtlühendit lugeda sõnana. Ka siin kehtib sama hääldusreegel: sõna hääldatakse eesti keele päraselt, nt AIESEC [aiesek], EFTA [efta], FIDE [fide], FIFA [fifa], ITIC [itik], ISIC [isik], ISO [iso], LED [leed], NATO [nato]. Mõnda lühendit sobib hääldada nii tähthaaval kui ka sõnana, mõlemad on õiged, nt USA [uu-ess-aa] ja [usa], HEV [haa-ee-vee] ja [hevv], HIV [haa-ii-vee] ja [hivv], IPA [ii-pee-aa] ja [ipa], MOOC [emm-oo-oo-kaa] ja [mook].

Nagu keeles ikka, on ka suurtähtlühendite hulgas erandeid, mida on kujunenud tavaks lugeda lähtekeelepäraselt: BBC [bii-bii-sii], DJ [dii-džei], FBI [eff-bii-ai], CIA [sii-ai-ei]. Erand kinnitab aga reeglit ja pole põhjust hakata juba eestipäraselt loetavaid lühendeid taas originaalkeeles hääldama. Huvitav lugu on lühendiga LIONS, mis tuleb sõnadest Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety, aga mida välise sarnasuse tõttu ingliskeelse sõnaga lions ’lõvid’ on hakatud hääldama nagu seda sõna – [laions].

Tiina Leemets kirjutab artiklis „Lühendid igapäevasuhtluses“: „Mõnest akronüümist on aja jooksul saadud reeglikohase kirjapildiga uued sõnad, nt ufo, laser, aids, spaa, vipp ja värske näitena leed (< LED = light-emitting diode ’valgusdiood’). Milline akronüüm sõnaks kujuneb, on ennustamatu, aga kui ta on sõnana hääldatav ja ka üldkeeles sageli kasutatav, on selline muganemine võimalik.“ Soovitan viidatud artiklit lugeda nii neil, kellele ei meenu, mis on akronüüm, kui ka kõigil teistel.

Tuuli Rehemaa