Keelenõuannete kogu


Käesolev (2006-02-28)


Käesolev on sõna, mis tekstides tüütult ja tihtipeale ka tarbetult kordub: käesoleva dokumendi asemel on enamasti parem kirjutada lihtsalt dokument või see dokument; käesoleval ajal asemel praegu või praegusel ajal.

Ametikirjade alguses on sõna käesolevaga üleliigne. Parem on kohe n-ö asja kallale asuda: saadan Teile ..; volitan ..; teatan .. (mitte „käesolevaga saadan Teile .. ; käesolevaga volitan .. ; käesolevaga teatan ..“).