Keelenõuannete kogu


Kas Rowlingi teosed või Rowlingu teosed? (2018-02-19)


Kuidas käänata võõrnime, mis lõpeb tähejärjendiga -ing? Kas tüvevokaal on -i või -u?

Paljud võõrkohanimed saavad käänamisel tüvevokaaliks -i, nt Rootsi linnad Jönköping : Jönköpingi, Linköping : Linköpingi, Norrköping : Norrköpingi ja Nyköping : Nyköpingi. i-ga käänatakse ka nt nimesid Darling : Darlingi, Darjeeling : Darjeelingi, Lotring : Lotringi. Kõigi nende kohanimede käänamist saab vaadata ÕSi kohanimevalimikust.

Mida aga teha selliste ing-võõrnimedega, mille käänamist ei saa sõnaraamatust uurida?

Ester Kindlam on raamatus „Meie igapäevane keel“ (1976, lk 139) öelnud, et keel püüab teatavatel juhtudel vältida sama täishääliku kordumist. Kui i on tüves juba olemas, on igati loomulik soov käänata nime u-ga. Seetõttu võiks ing-lõpuga nimede puhul aktsepteerida võõrnimele omase i-ga käänamise kõrval ka u-ga käänamist, nt Boeing : Boeingi ~ Boeingu, Empire State Building : Empire State Buildingi ~ Empire State Buildingu, Hawking : Hawkingi ~ Hawkingu, Holding : Holdingi ~ Holdingu, Elling : Ellingi ~ Ellingu, Fielding : Fieldingi ~ Fieldingu, Golding : Goldingi ~ Goldingu, Hafting : Haftingi ~ Haftingu, Harting : Hartingi ~ Hartingu, Lessing : Lessingi ~ Lessingu, Rolling : Rollingi ~ Rollingu, Rowling : Rowlingi ~ Rowlingu.

Argo Mund