Keelenõuannete kogu


Näiteks-tarindid (2018-02-08)


Kui küsitakse, kumb on õige, kas Mitmes riigis, näiteks Ukraina ja Valgevene, pole see veel levinud või Mitmes riigis, näiteks Ukrainas ja Valgevenes, pole see veel levinud, siis tahetakse teada, kas sõnaga näiteks (või nagu, nagu näiteks) algavat lauseosa ülejäänud lausega ühildada või mitte. Ühildamise korral tuleks neid tekstiosi käsitada täiendi või lisandina (nagu praegusel juhul) või hoopis rindliikmena. Kui lauseosa jääb ühildamata, on tegemist kiiluga.

Näiteks-tarind tuleb muust lausest vahemärkidega eraldada. Kui kasutatakse koma, on tavaks tarind ülejäänud lausega ühildada: Tippvõistlusteks, näiteks maailmameistrivõistlusteks, tahetakse ikka mõnd uut ja efektset kingapaari. Otsustati paigaldada kriitilisemate teelõikude, näiteks tõusude juurde kastid killustikuga. Muude märkide, st sulgude ja mõttekriipsude puhul võib ühildada või jätta ühildamata, vrd Orgaanilise materjali, nagu näiteks turba kaevandamine ning Orgaanilise materjali (nagu näiteks turba) või (nagu näiteks turvas) kaevandamine.

Omastavaline tarind eraldatakse komaga ainult eestpoolt, sulu või mõttekriipsuga ka tagantpoolt: Paksude originaalide, näiteks raamatute paljundamisel saate .., vrd Paksude originaalide (näiteks raamatute) paljundamisel saate ..

Kiiluna vormistamisel võiks kasutada tugevamaid märke (nn kiilumärke), eelistada võiks sulge kui neutraalsemat vormistusviisi: Tuleb leida alternatiivseid energia tootmise ja salvestamise seadmeid (nagu näiteks kütuseelemendid, superkondensaatorid ja patareid). Mitmes riigis (näiteks Ukraina ja Valgevene) pole see veel levinud, vrd Mitmes riigis – näiteks Ukraina ja Valgevene – pole ..

Ühildamata tarind on sageli paremgi, kui ühildumise tõttu tekib käändekordus, samuti juhul, kui tarindit ei saa või on tülikas käänata: Vanades maaeluromaanides (nagu näiteks „Tõde ja õigus“ või „Maa õnnistus“) on selgelt välja toodud .., vrd Vanades maaeluromaanides, nagu näiteks „Tões ja õiguses“ või „Maa õnnistuses“, on ..

Sirje Mäearu