Keelenõuannete kogu


Pea pealt jalgele tagasi ehk Täiendi asend ühendeis (2018-01-25)


See, kuidas mõte keeles vormub ja sõna sõnale järgneb, kujuneb keelele omase rütmi põhjal. Rütm aga jäljendab keskkonda. Eesti keel on seetõttu olnud parimas mõttes metsa poole, korrates selle mahedaid rütme.

Suurtel keeltel on tugevam rütm ja suurem mõju teistele keeltele. Kui väiksem keel on elujõuline, siis saab ta võõrmõjuga tavaliselt hakkama. Kui aga võõrast kraami liiga palju saab, siis hakkab keele oma rütm lonkama.

Nii näiteks on eesti keelele enamasti omane sõnajärg mille mis ehk täiend on põhisõna ees ja mitte järel.

Inglise keele mõjul kipub aga meie loomulik sõnajärg, eriti ametlikus keelepruugis, uperpalli tegema. Nii kohtame sageli selliseid konarlikus rütmis ühendeid nagu näiteks tagasiside pakkumisele, tegevuskava välisõhu kvaliteedi parendamiseks või kokkuvõte lepingu tingimustest. Sõnajärg mille mis on asendunud võõrapärase sõnajärjega mis millele, mis milleks või mis millest.

Proovime pea peale pööratud ühendid aga jalgele tagasi aidata: ladusamalt ja vähem paberlikult kõlavad pakkumise tagasiside, välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava ja lepingu tingimuste kokkuvõte.

Kui uperpallitamine meeldima hakkas, võib ise edasi harjutada:
1) tegevus järgmisteks perioodideks,
2) pakkumine bussisõiduks,
3) toetus projektile,
4) takistused täiendusõppes osalemisele,
5) hange tunneli ehituseks,
6) hind ühele teenusele.

Lahendused: 1) järgmiste perioodide tegevus, 2) bussisõidupakkumine, 3) projektitoetus, 4) täiendusõppes osalemise takistused, 5) tunneli ehituse hange, 6) ühe teenuse hind.

Katrin Hallik