Keelenõuannete kogu


E-liitsõnad (2006-02-09)


*Kas e-post kirjutatakse lause alguses suure või väikese tähega?

Sõnas e-post on e- lühend sõnast elektrooniline, elektron-. Nii liitsõna elektronpost kui ka lühendliitsõna e-post kirjutatakse eesti keeles lause sees ühtviisi väiketähega, lause algul suurtähega, nagu ka e-kiri, e-pangandus, e-õpe, e-arve, e-pilet.

Lühendliitsõnu, mis algavad lühendiga m- (’mobiil-’) kirjutatakse samuti nagu vastavaid liitsõnu: m-makse samamoodi nagu mobiilmakse, m-pilet nagu mobiilpilet jne.

*Kas on õige kirjutada e-Maksuamet või e-maksuamet?

Nimetus e-maksuamet on samasugune lühendliitsõna nagu e-post. Liitsõna keskel ei kirjutata sõnu suure tähega ja seega on selles sõnas õige ainult väike m: e-maksuamet. Samasugused lühendliitsõnad on ka e-riik, e-ülikool, e-kutsekool jts.

Teine probleem on, kas seda sõna võiks kirjutada ametlikkuse rõhutamiseks esisuurtähega. Meenutame, et suurtähe abil saab näidata asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide registreeritud täisnimetuse ametlikkust, ent e-maksuamet pole iseseisev asutus. Selle asutuse ametlik täisnimetus on Maksu- ja Tolliamet ning e-maksuamet on vaid üks selle asutuse pakutavaid teenuseid. Elektroonilised teenused, mitte asutused või organisatsioonid on ka e-riik, e-valitsus, e-pangandus, e-ülikool, e-kool, e-õpe jt.

Tuuli Rehemaa