Keelenõuannete kogu


Kas lõpu poole (lahku) või lõpupoole (kokku)? (2017-11-08)


Ühes hiljuti ilmunud ajaleheartiklis oli lause „ .. kollektiivpuhkus algas sel suvel juuli lõpupoole“. Kas viimane sõna on õigesti kirjutatud?

Kaassõna poole kirjutatakse talle eelnevast käändsõnast lahku, nt läks linna poole, kodu poole, lõuna poole, lääne poole, põhja poole.

Ühend lõpu poole jääb samamoodi lahku juhul, kui see on lauses ajamäärus, nt
Aasta lõpu poole (millal?) teevad paljud oma tööst kokkuvõtteid.
Kuu lõpu poole (millal?) läksid ilmad uuesti väga külmaks.
Vene aja lõpu poole (millal?) juhtus järgmine lugu.

Nõnda tulnuks kirjutada ka
.. kollektiivpuhkus algas sel suvel juuli lõpu poole.

Sama moodi on lahku nt
Esimene üllatus juhtus laupäeva õhtu poole.
Järgmine sündmus leidis aset hommiku poole ööd.

Kas leidub kohti, kus on õige kokkukirjutatud lõpupoole? Jah, see on sõna lõpupool ᾽teine pool᾽ omastava käände vorm ja lauses on võimalik tarvitada seda täiendina:
Aasta lõpupoole (mille?) päevad jäävad järjest lühemaks.
Kuu lõpupoole (mille?) ilmad olid väga külmad.

Argo Mund