Keelenõuannete kogu


Mis vahe on perekonnanimede Noormaa ja Noorma käänamisel? (2017-10-27)


Noormaa on liitsõnaline perekonnanimi ja sellel käänatakse nagu ikka liitsõnade puhul viimast osist, st sõna maa: omastav Noormaa, osastav Noormaad, alaleütlev Noormaale.

Noorma ei ole liitsõna. See on astmevahelduseta kahesilbiline III-välteline sõna, mida käänatakse aasta eeskujul: omastav Noorma, osastav Noormat (vrd aastat), alaleütlev Noormale. Tähele tuleb panna, et selle nime osastava käände lõpp on -t, mitte -d. Sama moodi tuleb käänata ka nt
• Harkma, os Harkmat (vrd Harkmaa, os Harkmaad)
• Kaarma, os Kaarmat (vrd Kaarmaa, os Kaarmaad)
• Muldma, os Muldmat (vrd Muldmaa, os Muldmaad)
• Poolma, os Poolmat (vrd Poolmaa, os Poolmaad)
• Randma, os Randmat (vrd Randmaa, os Randmaad)

Kolmesilbilised ma-lõpulised nimed saavad osastavas samuti t-lõpu, nt
• Kallasma, os Kallasmat (vrd Kallasmaa, os Kallasmaad)
• Kodasma, os Kodasmat (vrd Kodasmaa, os Kodasmaad)
• Peenema, os Peenemat (vrd Peenemaa, os Peenemaad)
• Tallerma, os Tallermat (vrd Tallermaa, os Tallermaad)

Lisanäiteid leiame teiste sarnaste nimepaaride hulgast, nt
• Heinso, os Heinsot (vrd Heinsoo, os Heinsood)
• Laanso, os Laansot (vrd Laansoo, os Laansood)
• Põldve, os Põldvet (vrd Põldvee, os Põldveed)
• Randlo, os Randlot (vrd Randloo, os Raindlood)
• Kivilo, os Kivilot (vrd Kiviloo, os Kivilood)

Argo Mund