Keelenõuannete kogu


Laul kekist mehest (2017-08-16)


Alt Kaseküla Kase Mihkel
oli „kiekim“ mies.
Jalas olid temal nahkpüksid,
puupöörad ees.

Laul alt Kaseküla Kase Mihklist kõlab selle aasta „Eesti mängu“ iga saate lõpus ja on millegipärast levinud pealkirjaga „Kiekim mees“. Kui aga hoolega kuulata, siis Ike Volkov, selle laulu esitaja, ei laula aga mitte „kiekim mees“, vaid hoopis „ke(i)kim mees“. Mida see sõna aga tähendab?

See on võrdevorm murdesõnast „kekk“, mis tähendab ’alp, edev’, ja laul räägib sellest, et alt Kaseküla Kase Mihkel oli kõige edevam mees. Samast sõnatüvest tulevad ka näiteks „kekats“, mis tähendab edevat inimest, ja „kekkama“, mis tähendab ’uhkeldama, kelkima’. Lääne-Eesti murretes lisandub häälduses e järele väike i, nii et omastav kääne „keki“ kõlab ligikaudu „ke(i)ki“ ja võrdevorm „kekim“ on „ke(i)kim“.