Keelenõuannete kogu


Lühendid IT ja IKT – kas sidekriipsuga või ilma? (2017-06-09)


IT (infotehnoloogia) ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) on suurtähtlühendid. Kui suurtähtlühend on liitsõna osa, liidetakse see sõnaga sidekriipsu abil. Enne sidekriipsu panekut tuleks aga mõelda sellele, kuidas kirjutaksite siis, kui lühendi asemel oleks sõna.

Lihtne reegel on, et kui kirjutaksite sõnad kokku, siis tuleb ka lühend sidekriipsu abil sõnaga kokku kirjutada, aga kui lahku, siis kirjutatakse ka lühend sõnast lahku. Vahel tuleb aga mängu pikkuspõhimõte, näiteks sõnaühend „info- ja kommunikatsioonitehnoloogia“ on sedavõrd pikk, et selle võib alati kirjutada järgnevast sõnast lahku. Siis tuleb silmas pidada, et kui sõnaühend märgib liiki, omaette mõistet, kirjutatakse lühend sõnaga ikkagi kokku. Näide: ametinimetuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht võib pikkuse tõttu kirjutada lahku, aga lühendatud nimetus IKT-juht tuleb kirjutada sellegipoolest kokku.

Kokku kirjutatakse ühend siis, kui see märgib liiki, moodustades mõiste, näiteks
– infotehnoloogiaspetsialist ~ IT-spetsialist
– infotehnoloogiaettevõte ~ IT-ettevõte
– infotehnoloogiateenus ~ IT-teenus
– infotehnoloogiaressursid ~ IT-ressursid
– info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor ~ IKT-sektor
– info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakond ~ IKT-osakond

Lahku kirjutatakse ühend siis, kui esimene sõna või lühend märgib kuuluvust (vastab küsimusele kelle?, mille?), näiteks
– infotehnoloogia areng ~ IT areng
– infotehnoloogia maine ~ IT maine
– infotehnoloogia juhtimine ~ IT juhtimine
– infotehnoloogia kõrgharidus ~ IT kõrgharidus
– info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava ~ IKT arengukava
– info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond ~ IKT valdkond

Vt ka nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamise reegleid „Eesti keele käsiraamatus“.

Tuuli Rehemaa