Keelenõuannete kogu


Kuidas käänata loodussõnalisi eesnimesid? (2017-03-29)


Üht osa nimesid saab käänata nii nagu vastavaid nimisõnu: Lagle : Lagle : Laglet, Sirel : Sireli : Sirelit, Kalju : Kalju : Kaljut, Kaur : Kauri : Kauri, Koit : Koidu : Koitu, Loit : Loidu : Loitu. Ka nime Helin käänatakse harilikult nagu nimisõna helin: Helin : Helina : Helinat. Kui on aga soov hoida lahus Helin ja Helina, ei saa pahaks panna ka käänamist Helin : Helini : Helinit.

On hulk selliseid nimesid, mis näevad nimetavas välja üldkeele sõna omastava moodi: Sireli : Sireli : Sirelit, Pärja : Pärja : Pärjat, Vilja : Vilja : Viljat, Vaarika : Vaarika : Vaarikat, Õie : Õie : Õiet, Hiie : Hiie : Hiiet, Kauri : Kauri : Kaurit, Tormi : Tormi : Tormit.

Osa nimesid käändub võrreldes üldkeele sõnaga teisiti.

pesa-tüübi nimede erinevus omasõnadest ilmneb osastavas käändes. Omasõna on selle tüübi osastavas lõputa, aga nimi võib olla ses vormis lõputa või t-lõpuga, mõlemat moodi on õige: Eha(t), Heli(t), Kaja(t), Käbi(t), Räni(t).

Sellised nimed nagu Laine ja Aare on astmevahelduseta ja II vältes: Laine : Laine : Lainet, Aare : Aare : Aaret. Vastavad nimisõnad on tugevneva astmevaheldusega: laine : l`aine : lainet, aare : `aarde : aaret (märk ` näitab siin nagu ÕSiski IIIvältelist silpi).

Nime ja sõna käänamise erinevus võib veel olla tüvevokaalis: Kiur : Kiuri (vrd linnunimetus kiur : kiuru), Valev : Valevi (vrd omadussõna valev : valeva).

Osa nimesid, eriti niisugused, mida kasutatakse rohkem, võivad kolida nimisõnaga võrreldes lihtsamasse tüüpi, kus tüves ei toimu muutusi. Tuntuim on Mari, omastavas Mari ja osastavas Mari(t) (mitte Mari : Marja : M`arja). Selliseid eesnimenäiteid on veel Meri : Meri : Meri(t), Suvi : Suvi : Suvi(t), Lumi : Lumi : Lumi(t), Susi : Susi : Susi(t), Kõu : Kõu : Kõud. Ent ei saa keelata, kui näiteks Suvi soovib oma nime käänata nimisõna eeskujul Suvi : Suve : Suve või Kõu tahab käänata oma nime K`õu : Kõue : K`õue.

Ka nimesid, millele lisandub käänates silp -me või -da, võib rööpselt muuta lihtsama tüübi järgi: Säde : Sädeme ~ Säde : Sädet, Ebe : Ebeme ~ Ebe : Ebet, Hõbe : Hõbeda ~ Hõbe : Hõbedat ~ Hõbet, Kare : Kareda ~ Kare : Karedat ~ Karet.

Nime Pihel võib muuta nii Pihel : Pihla : Pihlat kui ka Pihel : Piheli : Pihelit. Kaaren on võimalik käänata Kaaren : Kaarna : Kaarnat, aga ka Kaaren : Kaareni : Kaarenit.

Kõige lihtsam on küsida võimaluse korral nime kandjalt, kuidas ta oma eesnime käänab, ent ei tohi unustada, et eesnime käänamine peab mahtuma eesti sõnamuutmise raamidesse. Näiteks ei saa mees nimega Ott nõuda, et teda käänatakse omastavas Otti, sest see on astmevahelduslik nimi: Oti raamat, kohtasin Otti.

Argo Mund

Vt ka keelenõuanded „Kuidas käänata eesnimesid?“ ja „Kuidas käänata eesnimesid? (2)“.