Keelenõuannete kogu


Soovitusi joogahuvilisele (2017-02-20)


Kuidas kirjutada joogastiilide nimesid ja nimetusi?
Kui joogastiili nimetus sisaldab nime, kirjutatakse nimi suure algustähega, püstkirjas, liigisõnast lahku ning seda tuleb käänata, nt Bikrami jooga, Shivananda jooga, Iyengari jooga.

Võõrkeelsed nimetused, mis ei ole eesti keelde mugandatud, tuleb vormistada tsitaatsõnana ehk kursiivis. Eesti sõnaga liitmisel kasutatakse sidekriipsu, nt hatha-jooga, ashtanga-jooga, yin-jooga, vinyasa-jooga.

Kui võõrkeelset nimetust hääldatakse samamoodi, nagu kirjutatakse, või see on eestipäraseks mugandatud, kirjutatakse see püstkirjas ja väikese tähega, nt tantrajooga, radžajooga, kundalinijooga (pikkuse poolest sobiks ka lahku, kundalini jooga).

Kas joogaasendi kohta on eestikeelses tekstis parem kasutada tsitaatsõna asana või mugandit „aasana“?
Mõlemad on võimalikud. Kui sõna esineb tekstis palju, võib sobida mugand. Soovitan kaaluda ka omasõnu, nagu joogapoos või asend.

Kuidas kirjutada joogaasendite nimetusi?
Eestikeelsed joogaasendite nimetused soovitan kirjutada väiketähtedega, nt alla vaatav koer, päikesetervitus, mäeasend, kolmnurkasend, sõdalane. Asendite võõrkeelseid nimetusi võiks käsitada tsitaatsõnadena, nt siddhasana, virasana, adho mukha svanasana.

Tuuli Rehemaa