Keelenõuannete kogu


Miljondik ja miljardik (2017-01-12)


Järgmise ettepaneku on keelenõuandjaile ja meie lugejatele saatnud tõlkija ja toimetaja Heido Ots.

Paljudel juhtudel kasutatakse mõõtühikuna tervikut ja selle osi – kolmandik, neljandik, kümnendik, sajandik jne. Mõnel sellisel osaühikul on lausa omaette nimetus, nt neljandikul veerand, sajandikul protsent.

Mõõteteaduses ehk metroloogias on sel juhul põhimõõtühik arv 1. Selle osaühikute puhul ei kasutata tavalisi detsimaaleesliiteid: üks-ühiku sajandikku ei nimetata sentiüheks (nagu meetri sajandikku sentimeetriks), vaid protsendiks.

Viimastel aastatel aga on – peamiselt seoses vee ja õhu saastumisega – sagenenud vajadus kirjeldada tunduvalt väiksemaid ühe aine sisaldusi teises kui varem. Nii on tekkinud suur vajadus sajandikust väiksemate üks-ühiku osaühikute ja nende tähiste järele. Kuid ei selliseid ühikuid ega nende tähiseid pole rahvusvahelises mõõtühikusüsteemis kehtestatud ja protsent on jäänud selles ainsaks n-ö seaduslikuks omasuguseks.

Ingliskeelsetes tekstides on pisiühikutele tähise puudumisel tekitatud hädapärased lühendid (millega küll paljud inglasedki rahul ei ole). Miljondikku on pandud tähistama ppm (parts per million), miljardikku ppb (parts per billion). Eestikeelses tekstis on need pp-lühendid hoopis tummad ja sobimatud. Kui kirjutise maht ei ole väga piiratud, võiks ppm-i asemel miljondiku ja ppb asemel miljardiku välja kirjutada. Kui kuidagi ei mahu, soovitame kasutada eesti lühendeid – vastavalt mlnk ja mldk.

Heido Otsa ettepanekut on refereerinud Tiina Leemets