Keelenõuannete kogu


Kas 20-protsendiline, 20%-line või 20% hinnaalandus? (2016-12-16)


Arvu järele sobib nii omadussõnatuletis kui ka ainult märk. Märgile tuletusliidet -line ega -ne ei lisata, nt
20-protsendiline ~ 20protsendiline ~ 20% hinnaalandus,
3,5-protsendine ~ 3,5protsendine ~ 3,5% rasvasisaldus,
0,4-promilline joove ~ 0,4promilline ~ 0,4‰ joove.

Ka käände puhul ei lisata märgile midagi. Märgi kääne peab selguma järgnevast sõnast, nt
28-tollisel ~ 28tollisel ~ 28ʹʹ ekraanil,
10-kraadise ~ 10kraadise ~ 10° kaldega katus,
50-protsendilist ~ 50protsendilist ~ 50% töömahtu.

Vahel lause selgus justkui nõuaks märgile käänet näitava tuletusliite lisamist, nagu näiteks lauses joogile lisati 40% piiritust. Sel juhul võiks eelistada sõnaga kirjutamist, et oleks selge, kumba mõeldakse – kas joogile lisati 40 protsenti piiritust või 40-protsendilist piiritust.

Tuuli Rehemaa