Keelenõuannete kogu


Sidekriipsuga liitsõnad ja uus reegel: omadussõnad (2016-11-18)


Sidekriipsuga kirjutatud rindliitomadussõnade puhul võib käänata kõiki osi siis, kui on täidetud kaks tingimust:
1) esikomponenti ei ole lühendatud (nagu sõnades sotsiaal-psühholoogiline või sõnalis-muusikaline), vaid sel on täielik sõna kuju;
2) sidekriipsuga kirjutatud sõna on rindliitsõna, mitte ühendist saadud tuletis, nt
tigedast-tusasest = tige-tusasest pilgust,
kleepuvat-porist = kleepuv-porist ollust aknaklaasil,
majanduslikule-kultuurilisele = majanduslik-kultuurilisele arengule.

Omadussõna ja nimisõna ühendist saadud omadussõnatuletistel käänatakse ainult sõna teist poolt, nt avalik-õiguslikku meediat (tuletis on saadud ühendist avalik õigus), luges teaduslik-fantastilist põnevikku (tuletis ühendist teaduslik fantastika).

Kuidas liitomadussõnadega täpsemalt talitada, on kirjutanud Sirje Mäearu artiklis „Mitmest omadussõnast koosnevate üksuste kirjutamine ja käänamine“. Soovitan lugeda!

Tuuli Rehemaa