Keelenõuannete kogu


Mis on mugavuspood? (2016-05-17)


Kui küsisin sõpradelt-tuttavatelt, mida võiks nende arvates kirjeldada sõna „mugavuspood“, jagunesid pakkumised laias laastus kaheks. Ühed arvasid, et seal müüakse mingeid mõnusaid kodukaupu, nagu tekke-patju-pleede, aroomiõlisid vms. Teised oletasid, et need on veebipoed, kus osteldes saab mugavalt aega kokku hoida ega pea kuhugi minema.

See, kust on eesti keelde võetud otsetõlge „mugavuspood“, saab selgemaks, kui mõelda selle ärivaldkonna ingliskeelsele nimetusele convenience storesconvenience tähenduses ’mugavus, hõlpsus, käepärasus’. Silveti inglise-eesti sõnaraamat annab convenience store tõlkeks ’lähikauplus’. ÕSis on „lähikaupluse“ seletuseks ’elamurajoonis paiknev toidu- ja esmatarbekaupade pood’ (ehk maakeeli kodupood). Poetüübile, mida on siin-seal hakatud nimetama mugavuspoeks, oleks aga enamasti vaja täpsemat, kitsamat nimetust: selline pood ei pruugi paikneda elamurajoonis, on enamasti suhteliselt väike ning seal müüakse nii esmatarbekaupa kui ka sooja kiirtoitu ja kuumi jooke.

Millist eesti vastet võiksid kasutada need, kes kahtlevad hinnangulises nimetuses „mugavuspood“ ja otsivad midagi neutraalsemat? Poode võib liigitada mitmel alusel. Näiteks asukoht: pood, mis asub tanklas, on tanklapood; elamurajoonis, kodude lähedal on kodupood või lähikauplus. Võib lähtuda ka poe suurusest: supermarketist väiksem pood on pisipood, väikepood või isegi kiosk. Kui aga otsitakse vastet ingliskeelsele väljendile convenience stores, siis võiks lähtuda inglise convenience goods eesti vastest ’esmatarbekaubad’. Pood, kus müüakse esmatarbekaupu, on esmatarbepood.

Tuuli Rehemaa