Keelenõuannete kogu


Kui Arno isaga koolimajja jõudis ehk Kas alustama või algama? (2016-02-18)


Taas alustab lustakas ja suvine televiktoriin „Eesti mäng“. Kauaoodatud „Kättemaksukontori“ uhiuus hooaeg alustab täna kell 20.30. Jooga hooaeg alustab 6. oktoobril kell 19.30 kultuurihalli saalis. Arhitektuurikursused gümnasistidele alustavad taas. Väikelaste loodushommikud alustavad taas! Škoda autoloos alustab jälle!

Seesuguseid näiteid alustama-sõna kohta leiab põgusa veebiotsinguga rohkesti. Televaataja kuuleb neid sedavõrd tihti, et ei pruugi enam mõeldagi, kas kuuldu on ikka päris loogiline. Just uute telesarjade ja sariürituste tutvustamisel on alustama saanud omamoodi moesõnaks. Meenutame aga „Kevade“ algust: tunnid olid juba alanud, mitte alustanud.

Tänapäeva eesti keele sõnaraamatud niisugust kasutust ei esita. Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, et alustama tähendab ’midagi algama, millegagi algust tegema või pihta hakkama’. Õigekeelsussõnaraamat annab näited kolme võimaliku rektsiooni kohta: on aeg alustada lõikust (mida); alustame järveäärsest põllust (millest); alustas kõnet tervitustega (millega). Kõigi näitelausete taga on elav tegija. Seletussõnaraamatus on näiteid ka elutu alusega, ent alus viitab inimkollektiivile ja lausetes on olemas sihitis: koolid alustavad tööd 1. septembril; teatrid alustasid uut hooaega.

Alustama on elusa tegija korral kasutatav sihitu verbina, kui sihitise saab konteksti põhjal juurde mõelda. Näiteks korraldus alustage (harjutuse tegemist) või lubadus alustan homme (tööd). Aga mida alustab saade, hooaeg, loosikampaania või muu üritus?

Võib-olla on tõuke andnud inglise keel, kus sõnad begin ja start tähendavad mõlemad nii ’algama’ kui ka ’alustama’. Sellele viitab ka teinekord kuuldav „sari stardib“. Teisalt on algama-sõna kasutatud ka alustamise kohta (tuleb otsast alata, uut elu alata), siin ei ole tähenduse ja enesekohasuse piir jäigalt paigas.

Igal juhul oleks päris värskendav, kui keegi vahelduseks lubaks, et mõni sari või kursus algab nüüd, tuleb taas või jätkub pärast suvevaheaega. Eks ole, ka film algab pärast uudiseid ja jätkub reklaamipausi järel, mitte ei jätka?

Tiina Leemets