Keelenõuannete kogu


„Kui rasedus on konfirmeeritud ..“ (2016-02-03)


Raadio hommikuprogrammis lapati värskeid ajalehti ja muu hulgas tuli jutuks asendusemadus. Seda kena omasõna just ei kasutatud, öeldi surrogaatema. Eks ole, kohvi surrogaat on kohvi aseaine, surrogaatema on ema aseaine. Kuid siis läks lugu edasi ja kuuldavale toodi lausejupp „kui rasedus on konfirmeeritud“. No ei tea nüüd. Tänapäeva eesti keeles on sõnal konfirmeerima olnud ikka ainult üks tähendus ja see on ’leeritama’. Võõrsõna konfirmeerima on meil ladina päritolu ja ladina confirmare tähendab küll ’kinnitama, tugevdama’, kuid eesti keeles ei ole see tähendus juurdunud. Mõnest sõnastikust on lugeda, nagu oleks konfirmeerima olnud omal ajal juuratermin, kuid ei ole seda sõna selles tähenduses ei 1934 ega 1971 ilmunud õigusteaduse sõnastikus ning ÕSideski on juuratähenduse küljes olnud märkus „vananenud“. Praegu võiks öelda õigupoolest sedasama, mida ütles Paunvere köster Kiire ristsetel: see on üks väga vana nimi ja – see ei lähe mitte. Kogu kurja juur on tõenäoliselt inglise sõna confirm, millel vähemasti kolm tähendust: ’kinnitama, tugevdama; seadustama; leeritama, konfirmeerima’. Näete, võõrsõna passib selles kolmandas, leeritamise tähenduses, lapseootele jäämist ilmselt lihtsalt kinnitati. Olgu öeldud veel seegi, et võõrsõna surrogaat käib ka alaväärtusliku aseaine kohta, asendusema sõnal sellist mekki juures pole.

Maire Raadik