Keelenõuannete kogu


Kas satelliidifoto või satelliitfoto? (2016-01-18)


Liitsõna esiosa kääne, st kas nimetav või omastav, võib oleneda täiendsõna tähendusest, häälikulisest ehitusest ja ka sellest, kuidas on liidetud teisi samasse sarja kuuluvaid sõnu.

Satelliit-sõnaga algavate liitsõnade hulgas on nii nimetavalise kui ka omastavalise täiendsõnaga rühmi. Nimetavas käändes liituvad kõigepealt satelliitriik ja satelliitlinn, kus täiendsõna väljendab sedasama mis põhisõna (satelliitriik, satelliitlinn on ise satelliidid). Omastavas käändes täiendsõna näitab kuuluvust: satelliidiantenn, satelliiditaldrik (see on argisõna, termin on paraboolantenn), satelliidikanal. Kui täiendsõna märgib vahendit, sobib jälle liita nimetavaliselt, nt satelliitside (satelliitide kaudu peetav side), satelliitlevi, satelliittelefon, satelliitraadio, satelliittelevisioon, satelliitnavigatsioon, satelliitseire. Kinnituse, et nimetavas käändes täiendsõna on siin asjakohane, annab võrdlus teiste samasuguste liitsõnade või liitsõnasarjadega: satelliitside nagu ka telefonside, faksside või mobiilside, satelliittelevisioon, satelliitlevi nagu kaabeltelevisioon, kaabellevi.

Ebakindlust on praegu näha selles, kas öelda satelliidifoto või satelliitfoto, satelliidipilt või satelliitpilt, ehkki omastaval käändel paistab siiski olevat väike ülekaal. Kui käsitame täiendsõna satelliit neis liitsõnus vahendina (foto või pilt, mis on üles võetud satelliidi kaudu), võiksime liita nimetavaliselt; tõsi, mõnikord on vahendit näitav täiendsõna siiski ka omastavas käändes, olgu või sõnades gaasiahi, elektriauto või suruõhuvasar. Kui vaatame teisi sama sarja sõnu, näeme sealgi nii omastavat kui ka nimetavat käänet: õhust pildistatud foto on õhufoto, õhuülesvõte, röntgenikiirtega tehtud pilt on röntgenipilt, röntgeniülesvõte, amatööri tehtud foto on aga amatöörfoto ja fotorobotiga tehtud foto robotfoto, robotportree.

Kuigi omastava liitumise ülekaal on praegu väike, on see ehk siiski piisav, et seada õhufoto ja röntgenipildi kõrvale satelliidifoto ja satelliidipilt – ning suruda endas alla kahtlus, et satelliidifoto peal peaks olema kujutatud tingimata satelliit.

Maire Raadik