Keelenõuannete kogu


ISIS, ISIL või Daesh? Või hoopis Kalifaat? (2015-12-02)


Vahel on ka halval lapsel mitu nime. Organisatsioon, mille kontrolli all on laiad piirkonnad Iraagis ja Süürias, on endale nimetuseks valinud Islamiriigi, möödunud aastast alates nimetab end ka Kalifaadiks. Organisatsiooni kohta on kasutusel inglise lühendid IS (Islamic State), ISIS (Islamic State of Iraq and Syria = Iraagi ja Süüria Islamiriik) või ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant = Iraagi ja Levandi Islamiriik), viimast on peetud USAs araabia nimetuse täpsemaks tõlkeks. Levant on geograafiline piirkond, mis hõlmab Iisraeli, Jordaaniat, Liibanoni, Palestiinat ja Süüriat.

Kasutusel on ka araabia nimetuse algustähtedest moodustatud Daesh (araabia داعش, täpses latinisatsioonis Dā‘ish, lühend pikast nimetusest الدولة الإسلامية في العراق والشام ehk Ad-Dawlah al-Islāmiyyah fi-l ‘Irāq wa-sh-Shām). Daesh on uuemal ajal hakanud rohkem levima, kuivõrd seda tajutakse araabia keeles erandlikuna ja veidi halvustavana (lühenditest moodustatud nimed ei ole araabia keeles eriti sagedad ja Daesh meenutab muu hulgas sõna داعس ehk dā‘is ’murdja, trampija’), seega on nimevalikul ka poliitilised motiivid. Organisatsioon seda ise ei kasuta ja lubab karistada igaüht, kes seda teeb. Nime hääldus on [daaiš] (kaks silpi), omastav Daeshi, osastav Daeshit.

Eesti keeles sobivad keeleliselt nii ISIS, ISIL kui ka Daesh, valik nende vahel on kasutaja enda teha, lähtudes eelistustest. Pikemaid inglise lühendeid sobib hääldada nii nagu sõnu: [isis], [isil]. ISi lühendi asemel võiks pigem kasutada nimetust Islamiriik ennast; nimetust ei ole põhjust kirjutada väiketähega, sest see tähistaks üldmõistet (riiki, kus islam on valitsev usund), mitte kõnealust organisatsiooni. Ilmselt peaks vahet tegema ka ajaloolise kalifaadi ja organisatsiooni uue endanimetuse Kalifaat vahel, kui keegi peale organisatsiooni enda peaks seda kasutama.

Peeter Päll