Keelenõuannete kogu


Kuidas nimetada Kohila, Viru-Nigula, Mustla ja Aruküla elanikke? (2015-11-20)


Kohila võrkpalliklubi naiskonna kohta on ajakirjanduses kasutatud tuletist kohilannad, mis on mõnedes keelekasutajates tekitanud kahtlust ja kõhklust, kas see on ikka õige tuletis.

Nimest Kohila tuletatud kohilanna ja kohilane on keeleliselt täiesti korrektsed. Kui kolmesilbiline nimi lõpeb la-osisega, kaob tuletises erandlikult nime ja lane-liite piirilt üks la-silp: Haljala > haljalane, Sakala > sakalane, Kabala > kabalane, Kohila > kohilane, Karula > karulane, Viru-Nigula > virunigulane, Kivi-Vigala > kivivigalane.

Tähelepanu – kordan veel, et tegu on erandiga, mis kehtib vaid kolmesilbiliste nimede puhul. Nimetuletiste moodustamise üldine põhimõte on säilitada nime algupärane kuju, isegi kui nimi lõpeb la-silbiga ja tuletisse tekib silbikordus lala. Seega ei ole näiteks Mustla elanik mustlane ega mustlanna, vaid mustlalane või mustlalanna, Keila elanikud on keilalased, Kohtla elanikud kohtlalased, Kärdlas elavad kärdlalased, Soodlas soodlalased, Iidlas iidlalased, Amblas amblalased.

Ka liitsõnalise nimetuletise puhul jääb nimi enne lane-liidet tervikuna alles: Aruküla elanikud on arukülalased, Aruvalla elanikud aruvallalased, Mustjala elanikud mustjalalased, Assamalla elanikud assamallalased, Kunksillas elavad kunksillalased jne.

Tuuli Rehemaa