Keelenõuannete kogu


Kas Teie poolne või Teiepoolne? Või lihtsalt Teie? (2005-11-09)


Seda üldiselt teatakse, et ne- ja line-lõpulised omadussõnad tuleb eelneva sõnaga kokku kirjutada, kuid suurtäheline Teie ajab segadusse: kas kirjutada ikka Teiepoolne?

Eesti keeles on tavaks kirjutada Teie kirjades suure algustähega, kui adressaate on üks (seega käib viisakus-Teie ainult ühe inimese kohta). Kui neid, kelle poole pöördume, on mitu, kirjutatakse teie väikese tähega.

Tulles tagasi ühendite juurde, kus põhisõnaks on ne-lõpuline omadussõna, sobib võrdluseks vaadata, mida teeme siis, kui sellisele omadussõnale liitub mõni muu suurtäheline sõna, nagu näiteks nimi. Need ühendid kirjutame sidekriipsuga: Eesti-sisene, Tartu-lähedane jm. Selle eeskujul võiksime kirjutada suurtähelise Teie sidekriipsuga, s.o Teie-poolne, kuid on veel parem võimalus. Nimelt on sõna poolne seesugustes ühendites enamasti üldse ülearune. Näiteid keelenõuande andmebaasist: Teie-poolsed ettepanekud → Teie ettepanekud, Teie-poolne nõusolek → Teie nõusolek, ootame Teie-poolset tagasisidet → ootame Teie tagasisidet ~ ootame Teilt tagasisidet, Teie-poolsele huvile lootma jäädes → Teie huvile lootma jäädes, Ilma Teie-poolse teavituseta .. → Kui Te (meid, klienti vm) ei teavita, .. .

Sina ja Teie kohta saab lähemalt lugeda kogumikust „Keelenõuanne soovitab 2“, sõna poolne ja muude samasuguste kohta aga Argo Mundi artiklist „Liialdagem mõõdukalt!“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 3“).