Keelenõuannete kogu


Täiendi täiendile õige koht! (2015-05-29)


Mis on valesti fraasis suhtumise analüüs keelepoliitikasse? Sõnal analüüs on omastavas käändes täiend suhtumise, millega on omakorda seotud määruse vormis täiend keelepoliitikasse, mis on fraasis viimasel kohal. „Eesti keele käsiraamatu“ järgi ei saa määruse vormis täiendit „panna vahetult omastavalise täiendi järele ega ka viimase põhja järele, vaid üksnes omastavalise täiendi ette“. Järelikult on keelepoliitikasse vales kohas. Fraasi saab korda, kui tõsta see sõna esimeseks: keelepoliitikasse suhtumise analüüs.

Tõstkem määruse vormis täiend õigesse kohta ka järgmistes näidetes!

tagasiastumise pretsedent linnapea ametikohaltlinnapea ametikohalt tagasiastumise pretsedent
Barack Obama visiidi algus EestisseBarack Obama Eesti-visiidi algus
jõedelfiinide kadumise lugu Jangtse jõestjõedelfiinide Jangtse jõest kadumise lugu ~ lugu, kuidas jõedelfiinid Jangtse jõest kadusid

Täiendi nihutamine õigesse kohta tingib mõnikord liitsõna lahutamise sõnaühendiks.

tagasiastumispalve rahandusministri kohaltrahandusministri kohalt tagasiastumise palve
Mart Poomi lahkumismäng suurest jalgpallistMart Poomi suurest jalgpallist lahkumise mäng
suvised taandumislahingud Venemaalesuvised Venemaale taandumise lahingud
räägiti reisimuljetest Eestisseräägiti Eesti-reisi muljetest

Kui täiendite järjestus on paigast ära, tuleb vaadata, kas kõik sõnad on tarvilikud, ja liigne maha tõmmata. Järgmises lauses võiks loobuda ülekasutatud võõrsõnast periood.

Üleminekuperiood suveajale hakkaks 1. märtsil ja lõpeks 29. aprillilÜleminek suveajale hakkaks 1. märtsil ja lõpeks 29. aprillil

Lugege lisaks „Eesti keele käsiraamatust“.

Argo Mund