Keelenõuannete kogu


Leim (2005-10-27)


Keelenõuandjatele helistavad vahel keelekasutajad, kes vajavad uusi eestikeelseid igapäevasõnu ja on neid mõnikord ka ise välja mõelnud. Sageli küsitakse, kuidas saaks uusi sõnu registreerida ja kuhu selleks avaldus kirjutada.

Vastame tavaliselt, et uusi sõnu keegi ametlikult ei registreeri, ent sõnaraamatute koostajad jälgivad pidevalt keelekasutust ja kui mingi sõna on piisavalt tuntuks saanud ning keelde sobib, siis ilmub see ajapikku ka sõnaraamatutesse. Terminitega on pisut teisiti, sest neid võetakse kasutusele tavaliselt terminikomisjonide soovitusel, ilma ooteajata.

Eesti keele värskeim uudissõna on ehk Delfi, Eesti Päevalehe, Postimehe, SL Õhtulehe ja Eesti Ekspressi ühise kampaania märksõna leim ’mõnitava, solvava või vihkamist levitava sisuga sõnumid Internetis’.

Iseenesest ei ole sõnal viga, sest selle kirjapilt sobib eesti keelde. Keerukam on leida sellele sõnale sobivat käändtüüpi, kuna seda on võimalik käänata nii i-tüvelisena leim : leimi (tegusõna leimima) kui u-tüvelisena leim : leimu (nagu laim : laimu). Ka verb leimama meenutab nii eestikeelset sõna laimama (leim = e-laim?) kui ka soome sõna leimata 'tembeldada, ära märkida' ja tundub eesti keele kasutajale ehk tuttavlikum.

Kas leim ka eesti keeles juurdub, seda näitab aeg.

Tuuli Rehemaa