Keelenõuannete kogu


Jutumärgid „“ (2014-11-14)


Ühel eelmise aasta lõpus peetud kõnekoosolekul võttis teiste hulgas sõna kogenud toimetaja, tehnikakeele asjatundja Heido Ots ja ütles umbkaudu nõnda: tema on nüüd näinud, et uues, 2013. aasta ÕSis on lõpuks ometi õiged, mitte enam „buuri“ jutumärgid. Ja tema loodab, et see ei ole mitte juhus ega arvuti vingerpuss. Oleme omavahel ammu selgeks rääkinud, et ei ole juhus, on hoopis teadlik otsus, mida on tagant tõuganud ka Heido Ots ise.

Kui võtta korraga ette kõik meie tähtsamad ÕSid, saab selgeks, kuidas jutumärkide kuju on läbi aegade muutunud: eelmise sajandi 1940. aastateni saksapärased märgid (sõnaga öeldes 99 all ja 66 üleval), Vene ajal noolekujulised prantsuse ehk vene jutumärgid (« »), 1990. aastatel inglise jutumärgid (66 ja 99 üleval). ÕS 2006 tarbeks said valitud jutumärgid, mida 1993. aastal ilmunud eesti keele grammatika II köide oli esitanud jutumärginäidete reas esikohal (99 all ja 99 üleval). Samu märke on oma väikese õigekeelsussõnaraamatu esimestes trükkides kasutanud Elmar Muuk, hiljemalt 7. trükis 1940 on ta läinud üle saksapärastele märkidele.

1993. aasta grammatikaköite õigekirja osa toimetas Henn Saari, tema kaalutlusi võin praegu oletada. 1995. aasta mais pidin keelenõu andes vastama küsimusele, kas on olemas mingit otsust jutumärkide kuju kohta. Olen vastanud, et ei tea sellist otsust. Hiljem on Henn Saari keelenõukaustikusse mu vastuse juurde oma käega kirjutanud: mis otsus, aitab ju täiesti kahest eesti traditsioonis olevast variandist. Seejärel on ta nende kahe variandina joonistanud esiteks prantsuse ja teiseks saksa märkide näite, ja veel lisanud, et käsitsikirjas on küll 99 all ja 99 üleval, masinakirjas sirged märgid, mõlemad üleval.

1930. aastatel kinnistunud jutumärgitava hakkasid 2000. aastatel õnnekombel edasi kandma eesti keelele kohandatud arvutiprogrammid. Ning kohe tekkis küsimus, kas arvuti pandud märgid tuleb ÕSi järgi ära parandada. ÕSi tegijad seda küll kelleltki ei nõudnud, aga oli paratamatu, et meie jutumärkidest võeti siin-seal eeskuju. 2013. aasta ÕSi ilmumine andis võimaluse tülikas vastuolu kõrvaldada ning valida jutumärgid (99 all ja 66 üleval – nagu siinse loo pealkirjas), millel on eesti keeles kõige tugevam traditsioon ja mida toetavad ka eesti infotehnoloogia reeglid.

Ah et mis need buurid siia puutuvad? Seesuguseid jutumärke, 99 all ja 99 üleval, tuntakse peale ungari, poola, rumeenia ja serbia keele ka veel afrikaani keeles. Nii teab Wikipedia.

Maire Raadik