Keelenõuannete kogu


Sulandnimede suur ja väike täht (2005-10-18)


Enamik eestlasi teab, mis on Lego, aga kas ka oskab öelda, kust tuleb selle mängu nimi?

Taani päritolu Lego on saanud nime taanikeelsest väljendist leg godt ’mängi hästi’. Sedasorti suland-, sumadan- ehk kohvernimesid on maailmas teisigi, näiteks Interpol (ingliskeelse täisnimetusega International Criminal Police Organization); tuntud kellafirma Swatch, mis on saanud nime sõnapaarist Swiss watch – Šveitsi kell; võrguentsüklopeedia Wikipedia (suland sõnadest wiki ja encyclopedia; wiki on üldnimetus veebilehtede jaoks, kus iga soovija võib igal leheküljel muudatusi teha). Ka Eestist on kohaseid näiteid leida: populaarne rula (rull-laud) oli algselt mõeldud tootenimena Rula (Noorte Hääl 01.02.1979), ent muutus kiiresti üldsõnaks.

Traditsiooniliselt ei näidata sulandnimedes ühendatud sõnade piiri ega kirjutata kõiki tähti suurtähtedena, vaid järgitakse üldisi nimede õigekirjareegleid: kirjutatakse Interpol, mitte InterPol. Samamoodi kirjutatakse ka Eesti sulandeid: kujutavate kunstide klubi on Kuku klubi, noorte kultuuriklubi on Noku ja uus kunstimuuseumi hoone Lasnamäe veerul on Kumu, mitte KUMU ega KuMu.

Ingliskeelseid kohversõnu (ingl portmanteau word, blend), sealhulgas ka nimesid käsitleb Wikipedia artikkel „Portmanteau“. Tehissõnadest eesti keeles kirjutab Rein Kull kogumikus „Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel“ (Eesti Keele Sihtasutus [2000], lk 226–246).

Tuuli Rehemaa